Doop

Doop
Als u een kind wil laten dopen, kunt u contact opnemen met één van beide predikanten. Eén van beide komt graag eerst langskomen voor een kraam-/kennismakingsbezoek.
 
lees meer »
 
Belijdenis

Belijdenis
"Ja, dat beloof ik!" Een ogenschijnlijk eenvoudig antwoord, maar hoe kom je tot een weloverwogen keus om Ja te zeggen tegenover God en daarmee belijdenis te doen van je geloof.
 
lees meer »
 
Huwelijk

Huwelijk
Gemeenteleden die graag hun huwelijk kerkelijk willen laten bevestigen en zegenen, kunnen zich wenden tot hun wijkpredikant en tot het kerkelijk bureau. In verband met de voorbereidingen, dient dit ruim van te voren worden gedaan.
 
lees meer »
 
Heilig avondmaal

Heilig avondmaal
In ‘De Open Hof’ vieren we zo’n zeven keer met elkaar het Heilig Avondmaal, waaronder één keer op de avond van Witte Donderdag én, met minder validen, in een kleine kring, op de morgen van Goede Vrijdag.
 
lees meer »
 
Uitvaart

Uitvaart
Bij een overlijden moet er veel geregeld worden, ook of er wel of niet een predikant moet komen. Als er prijs wordt gesteld op de aanwezigheid van de kerk bij de uitvaart, is het belangrijk dat u de wijkpredikant zo snel mogelijk informeert.
 
lees meer »
 
Ziekte

Ziekte
Bij ziekte en bij ziekenhuisopname is het van belang dat u de wijkpredikant, ouderling en/of regiomedewerk(st)er zo snel mogelijk op de hoogte brengt.

 
lees meer »