Contact & Informatie DOH Contact & Informatie DOH
 
Predikant
Ds. J.A. (John) Boogaard
0318-543990
06-24398836 (alléén voor app of sms)
ds.jboogaard@pkn-veenendaal.nl
 
Bijstand Pastoraat 
Ds. A.L. (Aafke) Rijken-Hoevens
0318-522033
ds.arijken@pkn-veenendaal.nl 
 
Kerkelijk Werker 
Mevr. Rieke van de Lagemaat
06-51117257
rvdlagemaat@pkn-veenendaal.nl
 
Wijkkerkenraad De Open Hof
Scriba: Mevr. Henny Bokje-Quispel
Floralaan 17, 3904 BX  Veenendaal
0318-500807
scriba.openhof@pkn-veenendaal.nl
 
Diaconie De Open Hof
U leest hier waarvoor u bij de diaconie terecht
kunt en waar onze diaconie bij betrokken is.
diaconie.openhof@pkn-veenendaal.nl
 
Jeugdouderlingen
jeugdouderlingen.openhof@pkn-veenendaal.nl
Meer informatie op de pagina Jeugd & Jongeren
 
Wijkindeling De Open Hof
Klik hier om te zien tot welke wijk u behoort.
 
Kerkauto
Kunt u niet op eigen gelegenheid naar de Wijkkerk De Open Hof komen, dan is vervoer mogelijk. Daarover vindt u hier informatie.
 
Orde van dienst
Iedere zondag vindt u in de orde van dienst alle informatie over de kerkdienst. Meer informatie daarover vindt u hier.
 
Weekinfo De Open Hof
Nieuws en actualiteiten van De Open Hof vindt u in de digitale 'Weekinfo De Open Hof' die wekelijks wordt verstuurd naar wie zich daarvoor heeft aangemeld. Informatie daarover vindt u hier.
 
Login
Alle informatie om toegang te krijgen tot het besloten gedeelte van de website vindt u hier.
 
Beeld en geluid
Het beamteam verzorgt de techniek tijdens de kerkdiensten. Voor meer informatie klikt u hier.
 
(Werk)groepen in De Open Hof
Informatie over de diverse groepen in onze wijkgemeente staat op pagina Groepen & Kringen
 
Als er activiteiten worden georganiseerd...
dan vindt u de informatie op pagina 'Activiteiten'
 
Doop, huwelijk en uitvaart
Informatie over hoe dit te melden en uitleg over de gang van zaken hieromtrent treft u hier aan.
 
Website
webmaster.openhof@pkn-veenendaal.nl 
 
Facebook De Open Hof
Klik hier om naar de facebookpagina te gaan.
facebook.openhof@pkn-veenendaal.nl
 
YouTube De Open Hof
Klik hier om naar het YouTubekanaal te gaan.
 
 
Wijkkerk De Open Hof Wijkkerk De Open Hof

Ronde Erf 86, 3902 CX  Veenendaal, 
Telefoon: 06 515 262 87
lees meer ยป
 
Informatiefolder De Open Hof Informatiefolder De Open Hof

Klik op de afbeelding om de folder te openen.
 
Formulieren Formulieren
Informatie en formulieren via de onderstaande links.
 
-  Inlogcode besloten deel website De Open Hof
Aanmelden voor Weekinfo De Open Hof 
-  Bezoekkaart De Open Hof
-  Collectemunten bestellen
-  Declaraties wijkkas DOH / Regeling declaraties 
 
Contact & Informatie PGV Contact & Informatie PGV
Wijkgemeente De Open Hof vormt samen met Wijkgemeente ZuidWest de Protstantse Gemeente Veenendaal
 
Kerkelijk Bureau PGV
Dennenlaan 5, 3904 KK  Veenendaal
0318 595 203
kerkelijkbureau@pkn-veenendaal.nl
Geopend: ma t/m vrij van 10.00-12.00 uur
Klik hier voor meer informatie over het KB.
 
Kerkblad Samen Eén
Verschijnt 1x per twee weken. 
Informatie over de PGV en de beide Wijkgemeenten
De Open Hof en ZuidWest.
Klik hier voor meer informatie of stuur een mail naar sameneenveenendaal@gmail.com.
 
Vertrouwenspersonen PGV
Binnen onze Protantse Gemeente Veenendaal zijn vertrouwenspersonen aangesteld.
Klikt u hier voor meer informatie.
 
Diaconie PGV
Klik hier voor vragen als: wat is Diaconie, wat doet de Diaconie in de PGV, wat doet het College van Diakenen enz. 
 
Algemene Kerkenraad PGV
Voor vragen over de AK klikt u hier.
 
College van Kerkrentmeesters PGV
Informatie over het CvK vindt u hier.
 
ANBI
Klik hier voor ANBI-Gemeente
Klik hier voor ANBI-Diaconie
 
Privacyverklaring PGV
Voor de uitleg klikt u hier.
Voor de verklaring klikt u hier
 
Websites
PGV en ZuidWest