Algemene informatie Algemene informatie
Het woord ‘diaken’ is afkomstig van het Griekse woord ‘Diaconos’, wat dienaar betekent. Dit dienen komt tot uiting in het (be)dienen aan de tafel, het voorzien in iemands levensbehoeften, de persoonlijke dienst dan wel hulpverlening in allerlei vormen.

Als diaconie zijn we in de kerk en in de wereld geroepen tot de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid, te delen wat aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. Dat betekent dat wij betrokken zijn op mensen direct om ons heen, in eigen kerkelijke gemeente en in onze woonplaats Veenendaal, maar ons ook richten op ondersteuning bij nood en onrecht elders in Nederland en in de wereld. De diaconie is er om mensen bij te staan en te helpen. Bent u in een situatie dat u bijstand, verzorging of bescherming nodig heeft, dan kunnen wij mogelijk iets voor u doen.

Voor zaken betreffende de diaconie kunt u mailen naar: diaconie.openhof@pkn-veenendaal.nl
 
Financieel Financieel
Klik hier voor informatie rondom het geven aan de collectes, het declareren via de wijkkas e.d.

De Open Hof valt onder de PGV
Klik hier voor ANBI Gemeente
Klik hier voor ANBI Diaconie
 
40-dagenactiviteiten DOH 40-dagenactiviteiten DOH
Afsluiting 40-dagenproject voor Onder Ons
lees meer »
 
Bloemengroet Bloemengroet
Het zondagse boeket in de kerk wordt verzorgd door de bloemencommissie. Wilt u ook een keertje het boeket betalen? Stuurt u dan een mail naar de bloemencommissie: 
bloemen.openhof@pkn-veenendaal.nl
 
 
Gratis hulp bij geld en taal Gratis hulp bij geld en taal

Download hier de complete kaart.
 
Hulplijn Veenendaal Hulplijn Veenendaal
Iedereen heeft in zijn leven weleens hulp nodig. Als er niemand in je omgeving is die je kan helpen, staan onze vrijwilligers voor je klaar.
lees meer »
 
Archief 40-dagenprojecten Archief 40-dagenprojecten
Voor de projecten vanaf 2019 klik u op deze link.
 
 
Autovervoer voor De Open Hof Autovervoer voor De Open Hof
Voor wie niet zelf naar de kerk kan, zijn er gemeenteleden die u met plezier willen rijden!
 
lees meer »
 
Geldzorgen? Geldzorgen?
Stapelen de rekeningen zich op? Raakt u het overzicht kwijt? Bent u de weg kwijt in het doolhof van instanties?
 
lees meer »
 
Hulp nodig? Hulp nodig?
Staat u er alleen voor en lukt het even niet meer? Hebt u zelf (tijdelijk) hulp nodig voor boodschappen of een klusje?
lees meer »
 
Verjaardagsfonds Verjaardagsfonds
Doet u ook mee als u jarig bent? Weet u waar uw geld dan allemaal naartoe gaat?
 
lees meer »
 
Voedselbank Veenendaal Voedselbank Veenendaal
Wekelijks voorziet de Voedselbank mensen in Veenendaal die leven onder de armoedegrens van een voedselpakket.
 
lees meer »
 
Stadsakkers Veenendaal Stadsakkers Veenendaal
Stadsakkers Veenendaal is een moestuin die gerund wordt door vrijwilligers.
 
lees meer »
 
Kledingbank Veenendaal Kledingbank Veenendaal
De Kledingbank is een onderdeel van de Voedselbank.
 
lees meer »
 
Kleurige collectezakken Kleurige collectezakken
Kleurige collectezakken voor collectes die bestemd zijn voor een kinderdoel.


 
lees meer »
 
Hulp in Praktijk Hulp in Praktijk
Ook in Veenendaal zetten vrijwilligers, mede vanuit onze PGV, zich in voor buurtgenoten die er alleen voor staan.
 
lees meer »