Geldzorgen? Geldzorgen?
Stapelen de rekeningen zich op? Kunt u de huur, de verzekeringen en het gas en licht nèt wel of nèt niet betalen? Raakt u het overzicht kwijt? Wilt u weten bij welk overheidsloket u met uw vraag terecht kunt? Bent u de weg kwijt in het doolhof van instanties? Weet u niet meer waar u moet beginnen?
Geldzorgen?

Onze diaconie heeft vaak niet alle kennis in huis om u daarbij te adviseren.
Dan roepen wij, samen met u de hulp in van Christelijke vrijwilligersorganisaties in Veenendaal, zoals Schuldhulpmaatje of Hulpdienst in-Zicht. Deze stichtingen worden door onze diaconie financieel ondersteund.
SchuldHulpMaatjes

Schuldhulpmaatjes bieden begeleiding en ondersteuning aan mensen met financiële problemen, maar zij nemen nooit de verantwoordelijkheid over. Wanneer er weer overzicht en rust is, leren zij je hoe je in de toekomst schuldenvrij kunt blijven.

Niet alleen met een overzichtelijke administratie, maar ook financieel gedrag komt daarbij ter sprake. Daarmee kan worden voorkomen dat je in een vicieuze cirkel belandt van terugkerende schulden.  https://schuldhulpmaatje.nl/locatie/veenendaal/
Hulpdienst In-Zicht

Hulpdienst In-Zicht helpt mensen in financiële en materiele nood die geen beroep kunnen doen op een vangnet. We doen dit met een groep vrijwilligers gratis voor iedereen die dit niet zelf (betalen) kan.

Denk bijvoorbeeld aan: aanvragen van bijstand en andere uitkeringen, kwijtschelding van belastingen, belastingaangiftes, vragen rond werk, opleiding en werkeloosheid enz.

Hulpdienst in-Zicht heeft inloopspreekuren en zit in gebouw De Kubus, Spanjaardsgoed 5a.
https://hulpdienstinzicht.nl/
Financiële ondersteuning

In bepaalde situaties kunt u in aanmerking komen voor een financiële ondersteuning vanuit onze diaconie. Neem daarvoor contact op met een van onze diakenen of mail naar diaconie.openhof@pkn-veenendaal.nl
 
terug