Voedselbank Veenendaal Voedselbank Veenendaal


Ook in Veenendaal leven mensen onder de armoedegrens. Zij hebben niet genoeg geld om iedere dag een volledige maaltijd op tafel te zetten. De Voedselbank helpt deze mensen door ze tijdelijk te voorzien van voedsel als een noodvoorziening. Er wordt samengewerkt met bedrijven, instellingen, gemeenten en particulieren. De Stadsakkers levert zelfgekweekte groenten voor de Voedselbank. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden en voedseloverschotten verdwijnen.

De Voedselbank werkt ook samen met lokale hulporganisaties als Schuldhulpmaatje om de zelfredzaamheid van de mensen te vergroten en op eigen benen te staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn. Aanmelding voor de Voedselbank kan alleen gedaan worden door een hulpverlenende instantie.

Voedselestafette
De kerken van Veenendaal, Renswoude en Overberg runnen met elkaar de Voedselestafette. Dit is een initiatief waarbij de kerken bij toerbeurt een maand lang producten inzamelen binnen de eigen gemeente en die producten aan de Voedselbank doneren. Wijkgemeente De Open Hof doet ook mee met de Voedselestafette. Gemeenteleden kunnen dan producten inleveren bij de kerk en/of geld doneren. De Voedselestafette is al enkele jaren een groot succes

Onze diaconie ondersteunt de Voedselbank van harte met collectes, actieve deelname aan de Voedselestafette en vrijwilligers. Voor vacatures bij de Voedselbank zie de website.

De contactpersoon voor De Open Hof is diaken Marga Schoeman. Je kunt contact met haar opnemen via e-mail: diakenschoeman@gmail.com

Website: https://voedselbankveenendaal.nl/De kratten worden wekelijks samengesteld
 
terug