Bij ziekte Bij ziekte

Bij ziekte en bij ziekenhuisopname is het van belang dat u de wijkpredikant, ouderling en/of regiomedewerk(st)er zo snel mogelijk op de hoogte brengt. Want graag leven wij met u mee, maar dat kan alleen als we op de hoogte zijn.
Als u zich bij hen meldt kunt u tegelijk ook aangeven in hoeverre u, naast bezoek, prijs stelt op in de 1e plaats: vermelding in het kerkblad Samen Eén maar ook op bijvoorbeeld voorbede in de kerkdienst. In dienst van de Goede Herder willen we u graag een luisterend oor bieden en samen met u zoeken naar houvast, troost en bemoediging.

terug