Belijdeniscatechese Belijdeniscatechese
 
 
X-Point - Belijdeniscatechese

"Ja, dat beloof ik!" Een ogenschijnlijk eenvoudig antwoord, maar hoe kom je tot een weloverwogen keus om 'Ja' te zeggen tegenover God en daarmee belijdenis te doen van je geloof.
"Antwoord"
Er is al veel gebeurd wanneer je leven begint.
De wereld is al gevormd, er is al een hele cultuur.
Je begint niet aan het begin, je leert en je wordt gevormd.
Je doet wat de anderen voordoen, je spreekt hun taal,
die zij weer van anderen hebben geleerd.
Je denkt en het zijn niet je eigen gedachten, je hebt ze aan je omgeving ontleend.
En toch er komt een moment, waarop je zelf moet beslissen.
En jij alleen geeft het antwoord op de vraag naar de zin van het leven.”

(Uit: ‘Antwoord’ – gestalten van geloof in de wereld van nu, Meulenhof 1982)

Heb jíj dat antwoord al gegeven? Jóuw antwoord? Of kwam het er niet zo van, daarover na te denken?
Een antwoord op die vraag?
Zou u / jij een persoonlijk antwoord willen geven op die vraag, waar het hierboven om gaat: die naar de zin van je leven??

Hoe dan?
Eén manier om dat te doen is door ‘in het openbaar’ je geloof te belijden!
 
Waaróm je dat zou doen?
Wellicht ben je óóit gedoopt en maakten je ouders/verzorgers voor jou de keuze: ‘om je op te voeden in het christelijk geloof’, en om je ‘deel te maken van de gemeenschap van de kerk’.  Als je in het openbaar je geloof belijdt maak je die keuze nu heel bewust zelf. Door in het middenvan de gemeente (vandaar dus: openbare geloofsbelijdenis) ‘ja’ te zeggen. Daarmee antwoord gevend op Gods ‘ja’, al vanaf jouw begin.
 
Wie dan dat zouden kunnen doen?
Ik denk aan mensen die nog niet éérder ‘belijdenis hadden afgelegd’ van hun geloof, maar die hier serieus over na willen denken. Doopouders bijvoorbeeld die -na de doop van hun kind- besloten ook zelf ‘hun doop te bevestigen’ in hun belijdenis. Of mensen aan wie, opgegroeid in een niet-kerkelijk gezin, die vraag nooit eerder écht is gesteld. Mensen ook bij wie ‘het er gewoon niet eerder van is gekomen’. Of wat ook de reden is dat je nog geen belijdenis hebt afgelegd. Juist ook als je nog niet gedoopt bent, ben je van harte welkom mee te doen. Je kunt je altijd (alsnog) laten dopen. Eigenlijk is dát volgorde waarover in de Bijbel een aantal keer wordt verteld. Dat je éérst, in het openbaar, je geloof belijdt om aansluitend te worden gedoopt.

We denken hier samen over na in wat ik noem, “X-Point”, oftewel: belijdeniscatechese.
Een aantal keer komen we bij elkaar, onder leiding van bijvoorbeeld de wijkpredikant, waarbij allerlei onderwerpen ter sprake komen. Over God, de Bijbel, over geloven en ermee leven, over de kerk et cetera. Op deze wijze wordt het voor de deelnemer steeds duidelijker wat hij/zij wil, ook met betrekking tot het doen van geloofsbelijdenis. De belijdeniscatechese wordt afgesloten op Pinksteren, waarin belijdenis van het geloof kan worden afgelegd. Deelnemers die als kind niet gedoopt zijn, worden na het doen van de belijdenis van het geloof gedoopt.

Er is geen leeftijdsgrens voor het doen van geloofsbelijdenis. Mocht de leeftijd een bezwaar zijn om deel te nemen aan de belijdeniscatechisatie (jonger dan 18 jaar of juist een te hoge leeftijd om nog actief in een gespreksgroep deel te kunnen nemen), dan is er altijd overleg mogelijk over een alternatief traject.

Meer weten?
Laat dan even wat horen. We kunnen het er eens - vrijblijvend natuurlijk - met elkaar over hebben.

Een vriendelijke groet!
Ds. John Boogaard

0318-543990
06 243 988 36 (alléén om te appen)
j.a.boogaard@ziggo.nl


 
terug