KOM EN DOE MEE!! KOM EN DOE MEE!!
Wie zijn wij als Wijkgemeente De Open Hof en hoe willen wij gekend zijn? Kom en doe mee met de groepsgesprekken over de toekomst van De Open Hof!!
lees meer »
 
Wijkindeling De Open Hof Wijkindeling De Open Hof
Wilt u weten tot welke wijk of sectie u behoort?  Dat kunt u zien op het kaartje met de Wijkindeling in secties. Met per sectie de gegevens van de betreffende ouderling en de straten die toe de secties behoren (alléén toegankelijk voor leden van Wijkgemeente De Open Hof).   
 
Algemene informatie Algemene informatie
Scriba: Mw. Henny Bokje-Quispel
Email:  scriba.openhof@pkn-veenendaal.nl  
 
Documenten De Open Hof Documenten De Open Hof
Hier vindt u documenten m.b.t. reglementen, protocollen en beleid van De Open Hof. Op dit moment staan daar de 'Plaatselijke regeling Wijkgemeente De Open Hof' en het 'Gebruiksplan van Wijkkerk De Open Hof' (van het gebouw dus).
lees meer »