Samenstelling kerkenraad (juli 2019)

Samenstelling kerkenraad (juli 2019)
De wijkkerkenraad bestaat uit tenminste de volgende ambtsdragers: predikanten, ouderlingen, ouderlingen-kerkrentmeester, diakenen en indien aanwezig ook kerkelijk werkers en predikanten met een bijzondere opdracht.
Heeft u vragen over onze kerkenraad, kunt u contact opnemen met onze scriba, mevrouw Henny Bokje (hjbokje@hotmail.com) of de voorzitter, de heer Kees Kloet (k.a.kloet@online.nl).
 
terug