Info rondom het beleidsplan Info rondom het beleidsplan

Het beleidsplan 2022-2026 is klaar!
Het is geschreven n.a.v. de wensen en opmerkingen van gemeenteleden. 
U kunt hier het gehele beleidsplan inzien

Op zondag 24 april heeft de voorzitter van de Kerkenraad - Johan Slok - aan het eind van de dienst namens de Kerkenraad en de Commissie Beleidsplan uitleg gegeven over wat het beleidsplan inhoudt en hoe we daar met elkaar als Wijjkgemeente De Open Hof mee aan de slag gaan. 
Die uitleg kunt u hier (terug)zien
De Commissie Ondersteuning Beleidsplan gaat samen met de gemeente met het beleidsplan aan de slag. Allereerst is een 'bloesemboom' gemaakt. Takken waarin alle gemeenteleden een kaartje kunnen hangen met ideeën over hoe we gestalte kunnen geven aan 'omzien naar elkaar'. Maar ook wensen voor wat men mist, waar men behoefte aan heeft. Ideeën en wensen kunnen ook rechtstreeks naar de commissie worden gestuurd via cob.openhof@pkn-veenendaal.nl 
terug