Algemene informatie Algemene informatie
Het woord ‘diaken’ is afkomstig van het Griekse woord ‘Diaconos’, wat dienaar betekent. Dit dienen komt tot uiting in het (be)dienen aan de tafel, het voorzien in iemands levensbehoeften, de persoonlijke dienst dan wel hulpverlening in allerlei vormen.

Als diaconie zijn we in de kerk en in de wereld geroepen tot de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid, te delen wat aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. Dat betekent dat wij betrokken zijn op mensen direct om ons heen, in eigen kerkelijke gemeente en in onze woonplaats Veenendaal, maar ons ook richten op ondersteuning bij nood en onrecht elders in Nederland en in de wereld. De diaconie is er om mensen bij te staan en te helpen. Bent u in een situatie dat u bijstand, verzorging of bescherming nodig heeft, dan kunnen wij mogelijk iets voor u doen.

Voor zaken betreffende de diaconie kunt u mailen naar: diaconie.openhof@pkn-veenendaal.nl
 
Hulp nodig? Hulp nodig?
Staat u er alleen voor en lukt het even niet meer? Hebt u zelf (tijdelijk) hulp nodig voor boodschappen of een klusje?
lees meer »
 
Geldzorgen? Geldzorgen?
Stapelen de rekeningen zich op? Raakt u het overzicht kwijt? Bent u de weg kwijt in het doolhof van instanties?
 
lees meer »
 
Kerkauto Kerkauto
Heeft u vervoer nodig om op zondag naar de kerk te komen? Voel u dan vrij om gebruik te maken van de kerkauto!
 
lees meer »
 
Verjaardagsfonds Verjaardagsfonds
Doet u ook mee als u jarig bent? Weet u waar uw geld dan allemaal naartoe gaat?
 
lees meer »
 
Voedselbank Veenendaal Voedselbank Veenendaal
Wekelijks voorziet de Voedselbank mensen in Veenendaal die leven onder de armoedegrens van een voedselpakket.
 
lees meer »
 
Stadsakkers Veenendaal Stadsakkers Veenendaal
Stadsakkers Veenendaal is een moestuin die gerund wordt door vrijwilligers.
 
lees meer »
 
Kledingbank Veenendaal Kledingbank Veenendaal
De Kledingbank is een onderdeel van de Voedselbank.
 
lees meer »
 
Hulp in Praktijk Hulp in Praktijk
Ook in Veenendaal zetten vrijwilligers, mede vanuit onze PGV, zich in voor buurtgenoten die er alleen voor staan. 
 
lees meer »
 
Diaconale projecten Diaconale projecten
40-dagenacties
Vanaf 2019 vindt u deze in het 40-dagenarchief.