donderdag 24 oktober 2019

V&T - Open Thomas Kring

Datum: 
 donderdag 24 oktober 2019
Tijdstip: 
 20:00
Locatie: 
 zaal bij de Petrakerk, Kerkwijk 135, ingang DennenlaanDe Thomaskring hoopt ook in het komende seizoen haar werk voort te zetten. De kring richt zich op gemeenteleden uit beide wijken. Voor de deelnemers zijn nieuwe, vaak vrijzinnige, gedachten over geloof en leven bespreekbaar in een sfeer van onderling vertrouwen. Degenen die een enkele van de vijf bijeenkomsten willen meemaken zijn ook welkom.
Het komend seizoen willen wij ons per avond concentreren op een op dat moment actueel theologisch en/of filosofisch onderwerp zoals weergegeven in de christelijke dagbladen. Inspraak van alle deelnemers wordt op prijs gesteld.
De keuze van het onderwerp zal tijdig voorafgaand aan de vergadering aan de deelnemers worden bekend gemaakt en als zodanig worden toegezonden. | Contact: Rien van Staalduine, 821402, mvanstaalduine@ziggo.nl, Henri Lugtigheid, 541554, hj@lugtigheid.nl, Marise Wiersma, 513548, j.enm.wiersma@kpnmail.nl

terug