Welkom bij De Open Hof Welkom bij De Open Hof


U bent van harte welkom!

Hier, op de website van Wijkgemeente De Open Hof, maar vooral in onze Wijkkerk De Open Hof!
Samen met Wijkgemeente ZuidWest maken wij deel uit van de Protestantse Gemeente Veenendaal. Op de website van de PGV vindt u overkoepelende informatie, zoals bestuur, financiën, bovenwijkse activiteiten, het kerkblad Samen Eén enz.
Hier, op de website van De Open Hof vindt u alles rondom onze eigen wijkgemeente. 

Onze missie
De missie van De Open hof is om een gastvrije geloofsgemeenschap te zijn, met ruimte voor verschillen, waar mensen zin en inspiratie vinden en waar hun geloof wordt gevoed. Daarbij richten wij ons op het omzien naar elkaar én naar de wereld om ons heen, dichtbij en ver weg.

Kerkdiensten
Van april t/m september beginnen de diensten om 09.30 uur en van oktober t/m maart om 10.00 uur. Een overzicht van alle kerkdiensten vindt u hier. Alle diensten zijn online te volgen via Kerkdienstgemist.nl. Fijn dat we als gemeenteleden, thuis en in de kerk, op deze wijze in de viering van de Erediensten met elkaar verbonden zijn.  

Zondagsbrief
De zondagsbrieven vindt u in het besloten gedeelte van de website op de pagina zondagsbrieven.

Agenda
In de agenda op deze website staan tal van activiteiten vermeld, waarvan veel met een link naar aanvullende informatie. Goed om daar regelmatig een kijkje te nemen.

Website
Op deze website kunt u van alles ontdekken over Wijkgemeente De Open Hof, bijvoorbeeld op de pagina's groepen & kringenactiviteiten of diaconie. Daar waar een pijltje (v) naast de menunaam staat, vindt u onderliggende pagina's. Rode teksten op de pagina's linken naar de bijbehorende gegevens. Hopelijk vindt u wat u zoekt, zo niet ... laat het de webmasters weten.

Besloten pagina's
De website heeft naast de openbare pagina's ook besloten pagina's. Hiervoor heeft u een inlogcode nodig.

Wijkgemeente De Open Hof wenst u, waar dan ook, een goede tijd….
 
Van de Kerkenraad Van de Kerkenraad

Naar aanleiding van de adviezen van de overheid en de landelijke PKN op 18 januari 2022 rondom corona heeft de kerkenraad als volgt besloten: 
 
 • In de kerkdiensten mag weer een beperkt aantal mensen worden toegelaten. Bij alle verplaatsingen is een mondkapje verplicht. In de dienst mag ingetogen gezongen worden.
   
 • Activiteiten voor de jeugd zullen voor zover mogelijk binnen de geldende coronaregels weer worden opgestart.
   
 • Ook overige activiteiten en vergaderingen mogen weer plaats vinden in de kerk, voor zover dit mogelijk is binnen de geldende regels van het RIVM.
We hopen dat dit een start mag zijn van weer steeds meer mensen in de kerk! 
lees meer »
 
Van de Kerkenraad Van de Kerkenraad
Het beleidsplan 2022-2026 is klaar!
Het is geschreven naar aanleiding van de wensen en opmerkingen van gemeenteleden.

Vraag niet wat de gemeente voor u/jou kan doen, maar vraag wat u/jij kunt doen voor de gemeente!

We hebben de volgende vragen:
 • Wat spreekt aan in het beleidsplan?
 • Over welke punten zou u/zou jij graag in gesprek gaan?
 • Welke speerpunten hebben de hoogste prioriteit voor u/voor jou?
 • Waar zou u/zou jij zelf graag (met anderen) mee aan de slag gaan?
U kunt het beleidsplan inzien via deze link. Zodra de omstandigheden rond corona het toelaten zullen er gemeenteavonden georganiseerd worden. Mocht u/jij nu al willen reageren, stuur dan een mail naar de scriba: scriba.openhof@pkn-veenendaal.nl
 
Actie Kerkbalans Actie Kerkbalans
15 t/m 29 januari  2022U krijgt deze week de flyer, het toezeggingsformulier en een antwoordenvelop in de bus.
lees meer »
 
Week van gebed 2022 Week van gebed 2022


Wees virtueel welkom en bid mee:
Maandag 17 januari -19.30 uur - De Open Hof in samenwerking met het Mozaïek 0318. 
ONLINE via kerkdienstgemist.nl. Klik hier voor de flyer met gegevens over alle samenkomsten.. 
 
 
Wie dien ik hiermee? Wie dien ik hiermee?Klik hier voor de afbeelding.
lees meer »
 
College van Kerkrentmeesters College van Kerkrentmeesters
De begroting voor 2022 van het College van Kerkrentmeesters van de PGV ligt ter inzage op het Kerkelijk Bureau. Wilt u deze komen inzien dan kan dat elke ochtend tussen 10.00 en 12.00 uur. Indien u vragen heeft kunt u telefonisch contact opnemen: 0318-595203. De jaarrekening is ook terug te vinden op de website van de PGV.
 
BHV'ers gezocht! BHV'ers gezocht!
Het team van BHV'ers van De Open Hof heeft versterking nodig! Het is geen zware taak, hulp is niet vaak nodig, maar.... vele handen maken het BHV dienstrooster eenvoudiger in te vullen. Interesse? Meld u/je dan aan bij Job van Hardeveld - 06 53546594 of via job@boost-avenue.nl. Meer weten?
Via deze link vindt u/jij uitgebreide informatie!
 
PGV Veenendaal App PGV Veenendaal App
Uw eigen kerk op uw telefoon en tablet!!  Een besloten,veilige app die alleen voor gemeenteleden van de PGV Veenendaal beschikbaar is. 
lees meer »
 
Collecte met PGV app en QR code Collecte met PGV app en QR codeIn de PGV app kunt u geven aan de collectes voor De Open Hof.  Klik hier voor de handleiding.
lees meer »
 
Collecte met Givt app en QR code Collecte met Givt app en QR code


Klik hier voor de handleiding van de app of ga naar de toelichting