Algemene informatie Algemene informatie
Op zondag 6 september zijn de kerkdiensten weer van start gegaan met een maximaal bezoekersaantal van 94 personen per kerkdienst (inclusief de mensen die een taak hebben in en rond de dienst en 2x per maand de jongeren van de 12-plusgroep). Met dit aantal van 94 kerkgangers voldoet Wijkgemeente De Open Hof aan alle door de landelijke PKN gestelde veiligheidsmaatregelen.

Na aanscherping van de maatregelen mogen er nog maar 30 gemeenteleden in de kerkzaal aanwezig zijn. Kinderen worden daarbij niet meegeteld.

Een verdere verscherping heeft ertoe geleid dat bij deze 30 gemeenteleden ook de kinderen worden gerekend. Dat betekent dus dat er minder gemeenteleden in de dienst aanwezig kunnen zijn. Meer informatie daarover vindt u elders op de pagina 'Weer naar de Kerk'.

Omdat het zeer tijdrovend is om voor iedere zondag het juiste aantal mensen uit te nodigen, maakt onze wijkgemeente gebruik van een speciaal hiervoor ontwikkeld digitaal uitnodigingssysteem: Kerktijd.nl.  Veel kerken in Nederland hebben daar inmiddels een abonnement op genomen.

Kinderen tot 12 jaar en de jongeren van de 12-plus hoeven niet te worden aangemeld!
Uitleg hierover vindt u in de handleiding elders op deze pagina 'WEER NAAR DE KERK'.

Aanmeldprocedure:
Wijkgemeente De Open Hof heeft een eigen account met wachtwoord aangemaakt op Kerktijd.nl
 • De beheerders van dat account zijn mensen van De Open Hof en alleen zij hebben toegang tot dit account. De privacy is dus gewaarborgd!
 • Gemeenteleden melden zich aan als een 'eenheid', d.w.z. als echtpaar (dus 2 personen) of als gezin met meerdere gezinsleden.
 • Dat aanmelden gaat met het aanmeldformulier van De Open Hof.
 • Wie géén emailadres heeft, kan
  • aan een medekerkganger vragen om een mail te sturen naar de beheerder via kerktijd.openhof@pkn-veenendaal.nl.
  • bellen naar het Kerkelijk Bureau: tel. 0318-595203
  • Die beheerder meldt diegene aan en vervolgens rouleert men mee in de uitnodigingen.
  • De uitnodigingen voor die gemeenteleden komen bij de beheerder binnen. Deze belt hen op om te vragen of zij die zondag naar de kerk willen of niet.
 • Er is een handleiding waarin precies staat wat de stappen zijn om u aan te melden.

Uitnodigingsprocedure:
 • De beheerder zet de kerkdienst in het systeem met aanvullende informatie en het aantal beschikbare plaatsen en klikt op 'uitnodigingen versturen'.
 • Vanuit het systeem worden dan automatisch uitnodigingen verstuurd naar gemeenteleden die zich hebben aangemeld voor het bezoeken van de kerkdiensten. Hierop moet u dan binnen 48 uur reageren!
  • Er worden net zoveel uitnodigingen verstuurd als er plaatsen beschikbaar zijn in de kerkzaal.
  • Dat gaat niet op de wijze van 'wie het eerst komt, die het eerst maalt'!
  • Als iemand aangeeft niet te komen, wordt er automatisch een volgende deelnemer uitgenodigd.
   • Zo worden alle beschikbare plaatsen netjes verdeeld.
  • Zijn gemeenteleden naar een kerkdienst geweest?
   • Als er meer deelnemers zijn dan beschikbare plaatsen kan het zijn dat men voor de volgende zondag geen uitnodiging krijgt.
   • Is dat niet het geval, wordt iedereen de week erop gewoon weer uitgenodigd.
  • Het is een eerlijke roulatie waarbij iedereen aan de beurt komt om een kerkdienst te bezoeken.
 • Wie een poosje de kerkdiensten niet kan bezoeken, logt in met zijn/haar wachtwoord en verwijderd het vinkje bij de kerkdienst. 
  • Er worden dan geen uitnodigingen meer verstuurd tot het vinkje weer bij de dienst wordt gezet. 
  • Ook dát staat allemaal vermeld in de HANDLEIDING.

Wij hopen dat we met elkaar fijne diensten mogen beleven, waarin we ons weer écht verbonden zullen weten. Met elkaar in de kerk en met de mensen die online via kerkdienstgemist de dienst meevieren.
 
terug