KOM EN DOE MEE!! KOM EN DOE MEE!!
Kom en doe mee met het laatste groepsgesprek over de toekomst van De Open Hof op dinsdagavond 21 september van 20.00-21.30 uur (inloop vanaf 19.30 uur) in de kerkzaal van De Open Hof.

Geeft u zich nog even van tevoren op via de speciale datumprikker?
U mag ook bellen naar ds. Aafke Rijken: 522033, liefst tussen 8.30 en 9.30 uur. 

Heeft u nog nooit met een datumprikker gewerkt?  Dan vindt u hier een korte uitleg / handleiding met afbeeldingen. Veel succes en van harte welkom! 
 

KOM EN DOE MEE!!
Kom en doe mee met de groepsgesprekken over de toekomst van De Open Hof!!
Hieronder vindt u data waaruit u kunt kiezen. Tijdens zo’n bijeenkomst krijgt u een overzicht van de reacties op de vragenlijsten die door velen van u zijn ingevuld. Daar zijn ook een paar speerpunten voor de komende jaren bij. In kleine groepen praten we daarover verder door: hoe kunnen we die speerpunten concreet maken?

Verder komen de Missie en Visie ter sprake:
Wie zijn wij als Wijkgemeente De Open Hof en hoe willen wij gekend zijn?
Uit de gespreksverslagen van alle groepen probeert de beleidscommissie vervolgens enkele concrete aanbevelingen te halen en die aan de Wijkkerkenraad van De Open Hof door te geven. Die hakt uiteindelijk knopen door om met een concreet - haalbaar - plan naar de Algemene Kerkenraad te gaan. De Algemene Kerkenraad informeert dan weer de gemeente.

Een voorbeeld:
De Open Hof wil graag dat er aandacht voor jongeren is. In kleine groepen praten we dan met elkaar door wat hiermee bedoeld wordt. Gaan we meer jeugddiensten krijgen? Of krijgen jongeren meer ruimte in de diensten? Zou u dat prettig vinden of juist niet? De conclusie van die gesprekken zetten we om in een concrete aanbeveling aan de Kerkenraad. 
Dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn: in de komende jaren zullen in De Open Hof tenminste zeven jongerendiensten per jaar zijn. De jongeren komen zelf met de invulling daarvan. Maar, het kan óók zijn dat uit de gesprekken naar voren komt dat juist de interactie tussen de generaties belangrijk wordt gevonden. Dán komt er een andere aanbeveling. 

Het is dus belangrijk dat u komt om mee te praten! Kom en doe mee! Geef u op voor één van de bijeenkomsten die anderhalf uur duren en worden gehouden in Wijkkerk De Open Hof. Er zijn drie avonden en één middag gepland.
 
Maandagavond 23 augustus: aanvang 20.00 uur inloop vanaf 19.30 uur
Maandagmiddag 30 augustus: aanvang 14.00 uur inloop vanaf 13.30 uur
Maandagavond 6 september: aanvang 20.00 uur inloop vanaf 19.30 uur
Dinsdagavond 21 september: aanvang 20.00 uur inloop vanaf 19.30 uur

OPGAVE VAN TEVOREN!
We willen graag weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen, dus we vragen u om u van tevoren op te geven voor de avond of middag van uw keuze. Daarvoor is speciaal voor dit doel een zgn 'datumprikker' aangemaakt. Klik hier om naar de datumprikker te gaan

Heeft u nog nooit met een datumprikker gewerkt?  Dan vindt u hier een korte uitleg / handleiding met afbeeldingen. Veel succes! En.. vraag hulp of biedt hulp aan waar nodig! 

Mocht het nu helemaal niet lukken om u op deze wijze op te geven, dan kunt u ook bellen naar ds. Aafke Rijken: 522033, liefst tussen 8.30 en 9.30 uur. 

Hartelijk welkom op de 'Kom en doe mee'  bijeenkomsten!  
Een vriendelijke groet van de beleidscommissie

 
terug