KND, 12-plus en oppas KND, 12-plus en oppas
Mede door de coronamaatregelen is het moeilijker om voldoende leiding in te roosteren om op de oude voet, dus iedere week, een kindernevendienst te realiseren. Datzelfde geldt voor de oppasdienst.

Om het wat overzichtelijker te houden voor zowel de ouders als diegenen die de diensten in de kerk organiseren, is besloten om deze drie activiteiten met kinderen en jongeren op dezelfde zondag te houden.

We hopen met elkaar op betere tijden!!
 
terug