Goed nieuws voor de kinderen Goed nieuws voor de kinderen

 

Nu de Covid-regels versoepeld zijn, willen we vanaf 31 oktober (na de herfstvakantie ) iedere zondag KINDERNEVENDIENST gaan verzorgen en dan is er ook weer iedere zondag KINDEROPPAS voor de kleintjes.

Dee leiding van de Kinderoppas vertelt u er hier meer over en de leiding van de kindernevendienst doet dat hieronder. 

In de afgelopen periode werden op de KND-zondagen (elke eerste en derde zondag van de maand) alle gezinnen met kinderen handmatig uitgenodigd. Het grote voordeel daarvan was dat er in de kindernevendienst altijd veel kinderen waren. Nu er weer veel meer gemeenteleden welkom zijn in de kerk zullen de uitnodigingen willekeurig verstuurd gaan worden. Zal dat gaan betekenen dat er minder kinderen komen? We gaan het ervaren.

We willen ouders wel oproepen om zoveel mogelijk met je kinderen te komen als je uitgenodigd wordt. Een grote groep kinderen is erg waardevol voor de binding en de opbouw van vertrouwen en saamhorigheid. We hopen dat ze zo samen naar een volwassen geloof toegroeien en een fundament kunnen vormen voor de kerk van morgen. Daarbij is het natuurlijk gewoon supergezellig met een grote groep, hoe meer zielen hoe meer vreugd!
De leiding is gemotiveerd om er weer elke zondag iets moois van te maken. Om nog beter toegerust te zijn willen we het volgende vragen:
 
  • Stimuleer je (klein)kind(eren) om een keer Kind van de Zondag te zijn. Ze worden dan betrokken bij het werk in de kerk, krijgen bijzondere aandacht en leren daar mee om te gaan in een veilige omgeving. Bovendien is het heel waardevol voor de zichtbaarheid van het jeugd/kinderwerk in de gemeente. We zijn nog voor heel veel zondagen op zoek naar Kinderen van de Zondag! Geef je snel op via onderstaand e-mailadres.
     
  • Denk er eens over na of je zelf leiding wilt geven in de kindernevendienst, of dat je misschien iemand kent die het zou willen doen. Er worden geen speciale eisen gesteld aan kindernevendienstleiding; als je een hart voor kinderen hebt is dat voldoende. Niets is zo leuk en leerzaam als een gevarieerde samenstelling van leiding; jongeren, ouderen, mannen en vrouwen, iedereen heeft iets unieks gekregen wat hij/zij kan doorgeven aan kinderen.

Opgeven voor Kind van de Zondag of leidinggeven, alle vragen, opmerkingen, tips en wensen over de kindernevendienst:  Neem contact op via:  kindernevendienst.openhof@pkn-veenendaal.nl

Hartelijke groet, leiding Kindernevendienst De Open Hof 

 
terug