Your Next Generation Your Next Generation
Dit is een team met mensen vanuit de beide wijkgemeenten De Open Hof en Zuidwest dat zich inzet voor bovenwijkse activiteiten voor de jeug van 4-18 jaar. Vanuit Wijkgemeente De Open Hof wordt er onder anderen door de jeugdouderlingen deelgenomen.

Het doel van Your Next Generation is om de verbinding, en zo ook de gezelligheid, te vergroten voor de jeugd.
De activititeiten bestaan bijvoorbeeld uit een startactiviteit, Sirkelslag of een diaconale actie zoals 'Nacht zonder dak'.

Voor verdere informatie:  jeugdouderlingen.openhof@pkn-veenendaal.nl
 
terug