X-Point X-PointWist / besef jij al…
dat de 40-dagen-tijd al begonnen is als jij dit leest?
Die begint namelijk al op Aswoensdag, en die valt dit jaar op woensdag 17 februari!
 

Heb jij jeAntwoord al gegeven?
 
 
ANTWOORD
Er is al veel gebeurd
wanneer je leven begint
de wereld is al gevormd
er is al een cultuur.

Je begint niet aan het begin
je leert
en je wordt gevormd
je doet wat anderen je voordoen
je spreekt hun taal
die zij weer van anderen hebben geleerd
je denkt
en het zijn niet
je eigen gedachten
je hebt ze
aan je omgeving ontleend.

En toch
er komt een moment
waarop je zelf moet beslissen
en jij alleen
geeft antwoord
op de vraag naar de zin van het leven


(Uit ‘Antwoord’ – ‘gestalten van geloof in de wereld van nu’, Meulenhof 1982)

 
Vanaf deze plek / op deze manier nodig ik jou/ u uit (vanaf nu: jou):
om persoonlijk antwoord te geven op die vraag, waar het hierboven om gaat: die naar de zin van je leven.

Hoe dan?
Eén manier om dat te doen is in ieder geval: door ‘in het openbaar’ je geloof te belijden!
 
Waaróm je dat zou doen?
Wellicht ben je óóit gedoopt en maakten je ouders/verzorgers voor jou de keuze: ‘om je op te voeden in het christelijk geloof’, en om je ‘deel te maken van de gemeenschap van de kerk’.  
Als je in het openbaar je geloof belijdt maak je die keuze nu heel bewust zelf. Door in het middenvan de gemeente (vandaar dus: openbare geloofsbelijdenis) ‘ja’ te zeggen. Daarmee antwoord gevend op Gods ‘ja’, al vanaf jouw begin.
 
Wie dan dat zouden kunnen doen?
Ik denk aan mensen die nog niet éérder ‘belijdenis hadden afgelegd’ van hun geloof, maar die hier serieus over na willen denken. Doopouders bijvoorbeeld die -na de doop van hun kind- besloten ook zelf ‘hun doop te bevestigen’ in hun belijdenis. Of mensen aan wie, opgegroeid in een niet-kerkelijk gezin, die vraag nooit eerder écht is gesteld. Mensen ook bij wie ‘het er gewoon niet eerder van is gekomen’. Of wat ook de reden is dat je nog geen belijdenis hebt afgelegd.
Juist ook als je nog niet gedoopt bent, wordt je van harte uitgenodigd mee te doen. Je kunt je altijd (alsnog) laten dopen. Eigenlijk is dát volgorde waarover in de Bijbel een aantal keer wordt verteld. Dat je éérst, in het openbaar, je geloof belijdt om aansluitend te worden gedoopt.
In de tijd die komt, tussen nu en Pinksteren, is er tijd en gelegenheid om hier samen over na te denken, in wat ik noem, “X-Point”, oftewel: belijdenis-catechese.

Dat wil zeggen dat we, binnen de corona-mogelijkheden die er zijn, een aantal keer bij elkaar komen om het hier over te hebben. Praktisch gezien komen we vanaf 23 februari een aantal keer bij elkaar, om het hierover te hebben. We komen steeds bij elkaar op een dinsdagavond – hoe en waar hoor je nog.

Doe jij mee? Laat even wat van je je horen. Ook als je erover twijfelt kunnen we het er eens over hebben, vrijblijvend natuurlijk. Ik hoor in ieder geval graag van je.

Een vriendelijke groet!
Ds. John Boogaard

0318-543990
06 243 988 36 (alléén om te appen)
j.a.boogaard@ziggo.nl
 
terug