Heeft u nog vragen? Heeft u nog vragen?
We hebben geprobeerd om u op deze pagina zoveel mogeljk duidelijkheid te verschaffen, maar er zullen ongetwijfeld dingen naar voren komen die nog níet zijn benoemd.

Heeft nog vragen rondom het opstarten van de diensten of....  heeft u die later na de aanvang van de diensten? Laat het ons weten en stuur een mail naar: kerktijd.openhof@pkn-veenendaal.nl
terug