Verdieping-Inspiratie-Samenkomen Verdieping-Inspiratie-Samenkomen
Werkgroep V.I.S. De Open Hof
De werkgroep V.I.S. (Verdieping, Inspiratie en Samenkomen) organiseert activiteiten vanuit de missie van de PGV. Ons doel is het verlangen uit te dragen om vrijmoedig en met lef Jezus te volgen. Dat willen wij doen in verbinding met de samenleving van nu, en voor een ieder die hiervoor belangstelling heeft, zowel binnen de gemeenschap als meer op afstand van de PGV.

Daarom stimuleren we het nadenken over hoe wij in het leven willen staan. Als gemeente hebben we elkaar hierbij nodig. Elkaar ontmoeten en inspireren zien wij als basis om ons geloof te laten groeien. Wij zoeken daarin naar nieuwe wegen om ons geloof te verdiepen.

Met genoegen presenteren wij u het programma van De Open Hof voor seizoen 2021/2022. 
U kunt het hier downloaden.

Tegelijk met ons kerkblad 'Samen Eén' nr. 14 (van 27 augustus) is er een flyer verspreid waarin alle V.I.S.-activiteiten van onze beide PGV-wijkgemeenten t/m eind december 2021 staan vermeld.
U kunt deze flyer ook hier inzien en downloaden.

In 'Samen Eén' staan op een aparte 'V.I.S.-pagina' de activiteiten voor de eerstvolgende weken.
Veel activiteiten staan inmiddels in de agenda op de PGV-website en zullen ook (kort) worden vermeld in de agenda hier op onze website, met daarbij een link naar de uitgebreide informatie op de PGV-website. 

Wij wensen u een goed en inspirerend V.I.S.-seizoen!

Een vriendelijke groet van Werkgroep V.I.S. De Open Hof
Ada Coppoolse, Corinne Kleter, Dik Kleyne, John Boogaard en Koos de Mooij

Voor informatie: Corinne Kleter, corinnekleter@outlook.com
 

Nog even terugkijken.....
 
Verdieping, Inspiratie en Samenkomen  (V.I.S.)
Dat werd zo rond juni 2020 de nieuwe naam van wat voordien Vorming en Toerusting (V&T) heette.

De commissies van Wijkgemeente De Open Hof en Wijkgemeente ZuidWest waren beide in voor een nieuwe naam. Een naam die meer bij deze tijd past en die beter duidelijk maakt wat het doel is. De afkorting 'V.I.S.' is prachtig vormgegeven in een nieuw logo. Beide wijken hebben daarin hun eigen kleurstelling, passend bij het logo van de wijkgemeente. 

Het streven van 'Verdieping, Inspiratie en Samenkomen' is om ieder seizoen een uitgebreid en gevarieerd programma van uiteenlopende activiteiten samen te stellen.

Het eerste seizoen 2020/2021 liep echter achters dan we met elkaar hadden verwacht. Corona gooide behoorlijk roet in het eten en de meeste activiteiten werden afgelast. We hopen dat dit komende seizoen 2021/2022 veel gemeenteleden deel kunnen nemen aan de activiteiten die beide wijkgemeenten enthousiast in hun programma hebben opgenomen. 

 
terug