Verdieping-Inspiratie-Samenkomen Verdieping-Inspiratie-Samenkomen
Werkgroep V.I.S. De Open Hof
De werkgroep V.I.S. (Verdieping, Inspiratie en Samenkomen) organiseert activiteiten vanuit de missie van de PGV. Ons doel is het verlangen uit te dragen om vrijmoedig en met lef Jezus te volgen. Dat willen wij doen in verbinding met de samenleving van nu, en voor een ieder die hiervoor belangstelling heeft, zowel binnen de gemeenschap als meer op afstand van de PGV.

Daarom stimuleren we het nadenken over hoe wij in het leven willen staan. Als gemeente hebben we elkaar hierbij nodig. Elkaar ontmoeten en inspireren zien wij als basis om ons geloof te laten groeien. Wij zoeken daarin naar nieuwe wegen om ons geloof te verdiepen.

In 'Samen Eén' staan op een aparte 'V.I.S.-pagina' de activiteiten voor de eerstvolgende weken. De flyer voor het nieuwe seizoen 2022-2023 is half augustus verspreid, tegelijk met Samen Eén. U kunt hem ook hier downloaden.

Veel activiteiten staan inmiddels in de agenda op de websites van de PGV en de beide Wijkgemeenten.vermeld. Hier op de website van De Open Hof staan de activiteiten t/m eind december 2022 op de welkomstpagina vermled in een overzicht met daarin linkjes naar de informatie over de betreffende activiteit.  

Wij wensen u een goed en inspirerend V.I.S.-seizoen!

Een vriendelijke groet van Werkgroep V.I.S. De Open Hof
Ada Coppoolse, Corinne Kleter, Dik Kleyne, John Boogaard en Koos de Mooij

Voor informatie: Corinne Kleter, vis.openhof@pkn-veeenendaal.nl
 


Nog even terugkijken.....
 

Verdieping, Inspiratie en Samenkomen  (V.I.S.)
Dat werd zo rond juni 2020 de nieuwe naam van wat voordien Vorming en Toerusting (V&T) heette.

De commissies van Wijkgemeente De Open Hof en Wijkgemeente ZuidWest waren beide in voor een nieuwe naam. Een naam die meer bij deze tijd past en die beter duidelijk maakt wat het doel is. De afkorting 'V.I.S.' is prachtig vormgegeven in een nieuw logo. Beide wijken hebben daarin hun eigen kleurstelling, passend bij het logo van de wijkgemeente. 

Het streven van 'Verdieping, Inspiratie en Samenkomen' is om ieder seizoen een uitgebreid en gevarieerd programma van uiteenlopende activiteiten samen te stellen.

Het eerste seizoen 2020/2021 liep echter achters dan we met elkaar hadden verwacht. Corona gooide behoorlijk roet in het eten en de meeste activiteiten werden afgelast. We hopen dat dit komende seizoen 2021/2022 veel gemeenteleden deel kunnen nemen aan de activiteiten die beide wijkgemeenten enthousiast in hun programma hebben opgenomen. 

 
terug