Verdieping-Inspiratie-Samenkomen Verdieping-Inspiratie-Samenkomen
Vorming en Toerusting', afgekort V&T, zal voortaan
'Verdieping, Inspiratie en Samenkomen' heten, afgekort 'V.I.S'.

De commissies van Wijkgemeente De Open Hof en Wijkgemeente ZuidWest waren beide in voor een nieuwe naam. Een naam die meer bij deze tijd past en die beter duidelijk maakt wat ons doel is. De afkorting 'V.I.S.' is prachtig vormgegeven in het nieuwe logo. Beide wijken hebben daarin hun eigen kleurstelling, passend bij het logo van de wijkgemeente. 


Ieder seizoen zal door 'Verdieping, Inspiratie en Samenkomen' weer een uitgebreid en gevarieerd programma van uiteenlopende activiteiten worden samengesteld.

Programma 2020-2021    Thema: 'HET GOEDE LEVEN' 
Er is een nieuw programma van V.I.S.: Verdieping, Inspiratie en Samenkomen.
Met een nieuwe naam op een vertrouwd boekje met activiteiten en lezingen. Samengesteld door de beide commissies van De Open Hof en ZuidWest. ‘Het Goede Leven’ is het PKN jaarthema. Mogelijk kwam dat voor u afgelopen jaar in een ander perspectief te staan? Hoe dan ook: we gaan verder. Samen. En dus: We hopen je te ontmoeten! Het is wel afwachten hoe de richtlijnen van de RIVM zich ontwikkelen. Houd kerkblad en website dus in de gaten.

Tenslotte en misschien wel het belangrijkste van deze intro: ons programma is samengesteld voor jong en ouder. Maar we willen onze jongere geïnteresseerden speciaal uitnodigen om deel te nemen. We hebben jullie nodig om ons doel te bereiken! Ook tips en reacties om hier nog beter in te slagen zijn van harte welkom. Ons doel is immers Verdiepen, Inspireren en Samenkomen. En dat betreft ook jou/u! Welkom dus.

Namens de beide commissies,

Corinne Kleter (De Open Hof)
Tine Stegenga (ZuidWest)

Bekijk en/of download het programmaboekje voor 2020-2021

 
terug