Diaconie Diaconie
Gezocht door: Dicaonie
Enthousiaste:  Leden voor de 40-dagencommissie
Die: Kunnen orgainseren, communiceren, enthousiasmeren en de helpende hand bieden.
Qua tijd kost het:   Nadat het doel bekend is maandelijks vergaderen, contactacten leggen en plannen.
Informatie bij: De diakenen Paul, Arie, Alie en Marga.
E-mail: diaconie.openhof@pkn-veenendaal.nl
   
terug