T.O.V. De Open Hof T.O.V. De Open Hof

T.O.V. T
ijd voor Ontspanning en Verdieping
Elke 2e zondag van de maand (met uitzondering van juli, augustus en december)komen we na de kerkdienst samen. De ene maand richten we ons op 'ontspannen', de andere op 'verdiepen'.  
T.O.V. is gericht op de midddengeneratie van De Open Hof (ca. 25-60 jaar) 

De opzet:
 
 • Elke 2e zondag van de maand:
  • Na afloop van de kerkdienst
   1. Koffiedrinken met de gemeente.
   2. Bijeenkomst van de Middengeneratie.
     
  • De bijeenkomsten zijn afwisselend, de ene zondag ontspannen, de andere verdiepen:
   1. Tijd voor Ontspanning
   2. Tijd voor Verdieping
     
  • Niet nodig om je vooraf aan te melden.
    
 • Op andere dagen ('s avonds of overdag)
  • Externe spreker(s)
  • Ontspanning (sport, spel)
    
 • Verbinding met de gemeente als geheel
  • Stimuleren bijdragen aan eredienst, pastoraat, diaconaat, etc.
  • Verbinding met de hele gemeente, via koffie / lunch /...
    
Contact en informatie: tov.openhof@pkn-veenendaal.nl
terug