zondag 13 november 2022

Taizé-Viering

Locatie: 
 Petrakerk, Kerkewijk 135
Tijdstip: 
 19:00  - 19:30

In onze gemeente worden sinds een aantal jaren Taizé-vieringen gehouden.
Deze vieringen zijn er voor iedereen - jong maar ook ouder - die zich aangetrokken voelt tot stilte en meditatie volgens de gedachte van de kloostergemeenschap van Taizé.
Vieringen van zingen, lezen, stilte, gebed, muziek en het aansteken van kaarsen.

Contact:  sheidevd@ziggo.nl

terug