40-dagenactie 2023 40-dagenactie 2023
 
Laatste tussenstand - 16 april 2023











De laatste trede van de ladder laat 5000 euro zien! Wat gaat de eindstand worden? Dat maken we in de loop van mei bekend. Sámen hebben we dit mogelijk gemaakt. Enorm bedankt namens de 40-dagencommissie, de diaconie en Bliss to Shine.
 
5e tussenstand - 10 april 2023
 


Wat een leuke en mooie activiteiten waren er de afgelopen weken! Tal van enthousiaste vrijwilligers hebben er hun schouders onder gezet en heel veel gemeenteleden hebben daar enthousiast aan meegedaan. Het was een periode vol gezellige ontmoetingen!  De activiteiten zijn afgerond, maar voor wie nog niet in de gelegenheid was…..  tot eind april kan er nog worden gedoneerd!

Via de QR code komt u in de PGV app op de speciale pagina voor deze actie terecht. Daar kunt u via iDeal een gift overmaken. Dat kan ook op het rek.nr. van de Diaconie: NL14 RABO 039 51 389 06 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. te Veenendaal. Vermeldt u er dan duidelijk bij: ‘40-dagenactie De Open Hof’


 


Beste gemeenteleden, 

Met veel plezier zijn we als 40-dagencommissie bezig geweest om een leuk en gezellig programma te maken en tijdens de dienst op zondag 19 februari is de 40-dagenactie van start gegaan!! Nicole en Machteld van BLISS to SHINE hebben enthousiast verteld over het werk van BLISS to SHINE en een filmpje laten zien van hoe een 'verwendag' eruit kan zien.

We hopen elkaar bij de diverse activiteiten te ontmoeten en natuurlijk op die manier veel geld in te zamelen voor het mooie doel dat we als gemeente hebben uitgekozen: Stichting BLISS to SHINE!  Alle documenten (infobrief, activiteitenprogramma, bestel- en intekenlijsten,sponsorloopinfo en een kleurplaat voor de kinderen) liggen iedere zondag in de kerk en zijn hiernonder te downloaden.

Hartelijke groet van de 40-dagencommissie 2023
Alie, Marian, Erna, Kees, Klara, Marjan, Ada en Welmoed.

Contact: Welmoed - 40dagen.openhof@pkn-veenendaal.nl
 

Klik op de tekst om het document te openen en te downloaden:
 
 1. Informatiebrief over het 40-dagenproject   (met QR code naar de PGV app voor betalingen en donaties)
   
 2. Bestel- en intekenlijst met informatie over alle activiteiten in pdf
   
 3. Bestel- en intekenlijst in Word   (om te downloaden, online in te vullen en te versturen)
   
 4. Informatiebrief met formulier voor de SPONSORLOOP
   
 5. Kleurplaat voor de kinderen
   









        QR Code naar de PGV app  (voor betalingen en donaties)





 
terug