maandag 8 januari 2024

(V.I.S.) Spoorzoeken in het Oude Testament

Datum: 
 maandag 8 januari 2024
Tijdstip: 
 20:00  - 22:00
Locatie: 
 Petrakerk
Prijs: 
 Collecte na afloop

Evenals in vorige jaren zullen in januari 2024 weer besprekingen plaatsvinden over een onderwerp uit Tenach, de Hebreeuwse Bijbel.
Lukas de Groote zal gespreksleider zijn. Het onderwerp dat in al de verhalen op de voorgrond staat is wat het thema is van de PKN voor dit jaar: Ga mee!
Vele oudtestamentische verhalen waarin dit thema aan de orde komt zullen de revue passeren. Vooral zal aan de orde komen het verschil tussen ‘gaan’, ‘meegaan’, ‘weggaan’ en ‘aankomen’. Wat voor rol spelen de mensen die ‘meegaan’ of ‘niet-meegaan’ in deze verhalen? Ieder die belangstelling heeft voor oudtestamentische verhalen is van harte welkom.

Van tevoren opgeven is gewenst. Dat kan bij LAdeGroote@kpnmail.nl
 

terug