Van ds. Rob van de Wetering Van ds. Rob van de Wetering
Januari 2024
Beschikbaarheid
Alweer ruim een jaar geleden ben ik bevestigd met een aanstelling van 80%. Vanwege de tijdelijke uitval van collega ds. John Boogaard heb ik tot op heden 100% gewerkt. Nu John weer volledig werkt, is de omvang van mijn aanstelling sinds 1 januari 2024 weer teruggebracht naar 80%.

Mijn takenpakket blijft onveranderd en ik houd speciale aandacht voor Veenendaal-Oost en voor jeugd, jongeren en middengeneratie.
De consequentie is dat ik minder kan oppakken. Ik leid onder andere minder diensten dan bij een volledige aanstelling. De wijkindeling voor het pastoraat blijft gelijk: John is verantwoordelijk voor de secties 1 en 3 en ik voor de secties 2 en 4.

Mijn vaste vrije dag is de vrijdag. Voor mij is het een uitdaging om zo’n dag ook echt vrij te houden voor andere dingen. Ik vind het daarom fijn, als je mij daarbij helpt. Voor zeer urgente zaken kun je op vrijdag terecht bij ds. John Boogaard en bij onze scriba, mw. Henny Bokje.
 
terug