Richtlijnen Richtlijnen
Hartelijk welkom weer in Wijkkerk De Open Hof!!

U zult merken dat er dingen zijn die móeten en dingen die niet (meer) mogen; zingen mag jammer genoeg niet meer sinds de maatregelen zijn aangescherpt. Helaas is dat bij ons in de kerk niet anders dan op andere locaties waar meer mensen bij elkaar komen. Iedereen heeft zijn of haar uiterste best gedaan om alles goed voor te bereiden, maar er zijn altijd dingen die anders of beter zouden kunnen. We moeten allemaal wennen aan deze situatie en we vragen u dan ook om uw begrip en geduld. En om uw eigen verantwoordelijkheid hierin, want richtlijnen zijn maar lettertjes. Ú bent degene die de zorg heeft over uw eigen en andermans gezondheid. 

Houdt u in ieder geval de mededelingen van de kerkenraad in de gaten. Deze worden regelmatig geactualiseerd!

Verder kunnen we alleen maar blij en dankbaar zijn dat we weer als gemeenteleden in de kerkzaal bijeen mogen komen om samen de eredienst te vieren.

Wat zijn de regels: 
 • Iedereen die na de uitnodiging om de dienst te bezoeken heeft laten weten te komen, staat op de bezoekerslijst die wekelijks voor de betreffende dienst wordt samengesteld en uitgeprint.
 • Wij vragen u een mondkapje te dragen als u naar binnen gaat.
 • Geef elkaar ook de ruimte om naar binnen te gaan en houdt de 1,5 m afstand aan.
 • Bij binnenkomst worden de namen afgevinkt en wordt gevraagd naar de gezondheid. 
 • Er mag geen gebruik worden gemaakt van het toilet.
 • Er mag geen gebruik worden gemaakt van de garderobe. 
  • U neemt uw jas mee naar de kerkzaal.
 • Bij de ingang van de kerkzaal staat een desinfectiemiddel voor uw handen.
  • Daar dient u gebruik van te maken.
 • U krijgt geen zondagsbrief, alles staat op de beamer.
 • In de kerkzaal krijgt u door de koster of de gastheer/gastvrouw een plaats aangewezen in één van de drie vakken in de kerkzaal. De drie vakken behoren bij de drie deuren die gebruikt worden als uitgang.
  • Er mogen geen stoelen worden verplaatst.
  • Soms vier stoelen bij elkaar waarvan één apart.
  • De stoelen worden voor deze dienst speciaal klaargezet.
  • Als gezin kunt u gewoon bij elkaar zitten.
 • Nadat u heeft plaatsgenomen, blijft u op uw plaats zitten tot de dienst is afgelopen.
  • Uw mondkapje mag u afdoen tijdens de dienst.
  • Na afloop doet u uw mondkapje weer op als u de kerk uitgaat.
 • U wordt verteld naar welke uitgangen u moet gaan na afloop van de dienst.
 • U wordt gewezen welke looproute u moet gebruiken.
 • Na afloop van de dienst wacht u op het teken dat u de kerk mag verlaten.
 • Er wordt geen koffie gedronken na de dienst.
 • Ga na de dienst gelijk naar huis en blijf niet (in groepjes) napraten.
   
Zoals gezegd, het zal wennen zijn, maar met elkaar zullen we zéker de juiste wegen hierin vinden!

 
terug