Richtlijnen Richtlijnen
Hartelijk welkom weer na zolang niet meer bij elkaar te zijn geweest in Wijkkerk De Open Hof!
Fijn dat er vanaf zondag 13 juni weer 60 gemeenteleden (inclusief kinderen) mogen komen. U zult merken dat er nog steeds dingen zijn die móeten en dingen die (nog steeds) niet mogen, maar het is alleen al goed en fijn dat we weer als gemeenteleden in de kerkzaal bijeen mogen komen om samen de eredienst te vieren. Iets om heel dankbaar voor te zijn!

Zingen
Zingen mag jammer genoeg nog niet op de wijze waarop we dat graag zouden willen. De richtlijnen daarover zeggen nu:  Er mag zeer beperkt (2 coupletten per dienst, bij voorkeur het slotlied) gezongen worden op ‘praatniveau’. Hiermee wordt bedoeld: zingen op ingetogen wijze, waarbij een persoon het zangvolume niet laat uitstijgen boven de geluidssterkte van normaal spreken..

De basismaatregelen blijven voorlopig van kracht! 

Wat zijn de regels:
 • Iedereen die na de uitnodiging om de dienst te bezoeken heeft laten weten te komen, staat op de bezoekerslijst die wekelijks voor de betreffende dienst wordt samengesteld en uitgeprint.
 • Wij vragen u een mondkapje te dragen als u naar binnen gaat.
 • Geef elkaar ook de ruimte om naar binnen te gaan en houdt de 1,5 m afstand aan.
 • Bij binnenkomst worden de namen afgevinkt en wordt gevraagd naar de gezondheid. 
 • Er mag geen gebruik worden gemaakt van het toilet.
 • Er mag geen gebruik worden gemaakt van de garderobe. 
  • U neemt uw jas mee naar de kerkzaal.
 • Bij de ingang van de kerkzaal staat een desinfectiemiddelvoor uw handen.
  • Daar dient u gebruik van te maken.
 • U krijgt geen zondagsbrief, alles staat op de beamer.
 • In de kerkzaal krijgt u door de koster of de gastheer/gastvrouw een plaats aangewezen in één van de drie vakken in de kerkzaal. De drie vakken behoren bij de drie deuren die gebruikt worden als uitgang.
  • Er mogen geen stoelen worden verplaatst.
  • Soms vier stoelen bij elkaar waarvan één apart.
  • De stoelen worden voor deze dienst speciaal klaargezet.
  • Als gezin kunt u gewoon bij elkaar zitten.
 • Nadat u heeft plaatsgenomen, blijft u op uw plaats zitten tot de dienst is afgelopen.
  • Uw mondkapje mag u afdoen tijdens de dienst.
  • Na afloop doet u uw mondkapje weer op als u de kerk uitgaat.
 • U wordt verteld naar welke uitgangen u moet gaan na afloop van de dienst.
 • U wordt gewezen welke looproute u moet gebruiken.
 • Na afloop van de dienst wacht u op het teken dat u de kerk mag verlaten.
Koffie na de dienst
Indien de weersomstandigheden het toelaten, is er na de kerkdienst 'koffie-to-go', buiten op het plein. Belangrijk is, dat u zich aan de 1,5 meterregel houdt en met niet meer dan 4 personen een groepje vormt. We willen als gemeente graag het goede voorbeeld geven. Als het regent, is er géén koffie drinken, maar gaan we na afloop van de dienst naar huis.
 
terug