donderdag 7 maart 2024

Toekomstgericht en hoopvol gemeente zijn - Bijeenkomst PKN Ring Doorn

Datum: 
 donderdag 7 maart 2024
Tijdstip: 
 20.00 uur (inloop va 19.30 uur) S.v.p. vóór 1 maart opgeven!
Locatie: 
 Petrakerk, Kerkewijk 135, Veenendaal

Na de coronaperikelen willen we in Ring Doorn van de PKN graag weer starten met ontmoetingen tussen onze kerkleden. Van meerdere kanten hoorden we dat mensen in verschillende gemeentes het belangrijk vinden om contact te houden over de gemeentegrenzen heen. U leest het goed: het is een contact van gemeenteleden, dus niet alleen van kerkenraden. Iedereen is welkom!  U ben van harte uitgenodigd om deze ontmoeting bij te wonen.

  • 19.30 uur:   Inloop en eerste gesprekjes.
  • 20.00 uur:   Lezing door ds. Wim Vermeulen uit Utrecht (Jacobikerk).
  • Onderwerp: Toekomstgericht en hoopvol gemeente zijn.
Er is ruimte voor onderling gesprek en daarna nog weer voor persoonlijke ontmoeting. Een prachtige gelegenheid om elkaar te inspireren met ideeën en nieuwe invalshoeken!

Om te kunnen bekijken welke ruimte nodig is en voor de catering is het belangrijk dat u zich opgeeft voor deze avond. 
Wilt u dit doen bij de stuurgroepleden
Adri Guijt: guijt.a@telfort.nl of
Joke Stahlie: jokestahlie@planet.nl

GRAAG vóór 1 MAART opgeven!!

 

terug