Pasen/40-dagentijd 2018 Pasen/40-dagentijd 2018
1e zondag 40-dagentijd (Invocabit - roepen)
Als hij Mij aanroept, geef Ik antwoord
Ik sta hem bij in zijn nood, Ik maak hem vrij (Psalm 91:15) 
 
Het kwaad, zwart als de nacht, splijt en verscheurt.
De Eeuwige
verzoent en bevrijdt.
2e zondag 40-dagentijd  (Reminiscere - gedenken)
HEER, denk aan uw barmhartigheid en
uw liefde van eeuwen geleden (Psalm 25:6)
 
Verbonden met Mozes
als biezen met water,
verbonden met Elia
als brem in woestijn
komt het leven van Jezus aan het licht.
Groeikracht bloeit
als een wilg bij een bron.
3e zondag 40-dagentijd (Oculi - in het oog houden)
Mijn ogen zijn steeds gericht op de HEER
Hij zal mijn voet uit de strik bevrijden (Psalm 25:15)
 
Gevangen, gebonden,
met kleine ogen en open hart:
Vertrouwen op levensruimte.
4e zondag 40-dagentijd (Laetare - verheug je)
Verheugt u, samen met Jeruzalem, (...)
uw gebeente zal ontluiken als het groen (Jes. 66:10-14)
 
Star, schijnbaar dood hout
verzacht, buigt, bloeit:
een woestijn komt tot leven 
en juicht.
5e zondag 40-dagentijd (Judica - Oordelen)
God, doe mij recht ( Psalm 43, 1-2).
 
In angst verscholen,
bescherming zoeken,
maar ongebroken
op recht vertrouwen.
6e zondag 40-dagentijd (Palmarum - Overwinnen)
Toen Hij Jeruzalem binnengetrokken was,
kwam de hele stad in beweging (Matteüs 21,10) 
 
Door de poorten van het lijden
oopt een weg naar leven,
de dood voorbij.
Paaszondag
Ze vonden de steen weggerold van het graf (...)
Waarom zoekt u de levende bij de doden?
Hij is niet hier, Hij is tot leven gewekt (Lucas 24,2-6)
 
Muurbloem: 
uit dode steen
niettemin
tot bloei gekomen;
mysterie
van dood en leven

 
terug