Pasen/40-dagentijd 2017 Pasen/40-dagentijd 2017
1e zondag 40-dagentijd - Sta in je kracht
Overal ter wereld leven mensen die hun wil en hart volgen.
Dit vergt vaak kracht endoorzettingsvermogen.
Jezus deelt zijn kracht en zijn liefde met ons.
Uit liefde volbracht Hij krachtig zijn lijdensweg. 
Jezus gaat zijn weg vanuit de kracht van Gods liefde.
Op deze eerste zondag in de veertigdagentijdhoren we over
verleiding en verzoeking. Als symbool van verleiding zien we een prachtig kleurende bloem die schittert boven de stenen.

sta in je kracht
Jezus laat zich niet verleiden 
door de glans en schittering die Hem getoond worden
sterker dan alle machten
is de kracht van Gods liefde
sta in die kracht
2e zondag 40-dagentijd
Op deze tweede zondag zijn er ontmoetingen op de berg. 
Mozes ontvangt de tien leefregels.
Jezus gaat met drie leerlingen de berg op waar een bijzondere ervaring
en ontmoeting plaats heeft die ze vast willen houden.
In de schikking zien we witte bloemen als beeld daarvan.
De paarse bloemen staan voor bezinning.
 
sta in de kracht
met regels ten leven en hemels licht dat er zomaar soms even kan zijn 
herinnering die blijft en vreugde geeft
sta in je kracht
3e zondag 40-dagentijd
Helaas geen foto van deze zondag Op deze derde zondag horen we over een Samaritaanse vrouw bij de Jacobsbron. In haar ontmoeting met Jezus vindt zij het levende water. In de schikking zien we water waaruit groen van het doorgaande leven opkomt en kronkelende takken die vertellen over leven dat niet recht verloopt. De rozen staan voor de volheid van de liefde die Jezus geeft. Nieuw leven dat vruchten geeft.
 
sta in de kracht
neem van het levende water dat geboden wordt 
levenskracht gegeven uit liefde 
die opricht 
om te staan in je kracht
4e zondag 40-dagentijd
Op deze vierde zondag van de veertigdagentijd schijnt het licht van Pasen door het donker heen en dat zien we aan de roze kleur. De vorm rond de bloemen geeft onze vooroordelen weer die ons het zicht kunnen ontnemen. Jezus opent ogen om te kunnen zien.

sta in de kracht
laat je aanraken door Jezus’ liefde die vooroordelen afbreekt
zie met de ogen van het hart 
dat geeft kracht
5e zondag 40-dagentijd
Op deze vijfde zondag van de veertigdagentijd horen we Ezechiël over het visioen van de dorre doodsbeenderen.
Johannes vertelt over de zieke Lazarus.
In de schikking zien we bloemen tussen de dorre takken die gestoken zijn vanuit de verschillende windrichtingen.
Gods Geest blaast leven in wat dor en doods lijkt.
 
sta in je kracht 
zie hoe wat dor is tot leven komt 
wat dood lijkt sta op 
Gods levensgeest blaast kracht in
6e zondag 40-dagentijd
Op deze zesde zondag van de veertigdagentijd horen we traditiegetrouw over de intocht van Jezus in Jeruzalem. In de schikking ligt een gekleurde doek die verwijst naar de verschillende verwachtingen die leven onder de mensen die staan te juichen langs de weg. De rode viooltjes vertellen over nederigheid.
 
sta in je kracht 
Jezus rijdt Jeruzalem binnen 
niet hoog te paard maar op een ezel 
nederig, barmhartig, liefdevol 
dat zijn de koninklijke krachten 
Gods kracht
Paaszondag
Op deze paasmorgen zien we een tuin vol witte bloemen. We mogen deelgenoot worden van de kracht van de opgestane Heer. Zijn Licht en Liefde, zijn opstandingskracht, mag onze kracht worden.
 
Gods kracht 
breekt door het donkere van de dood heen 
licht raakt ons aan 
kom, sta op 
deel het leven, deel vertrouwen.
 
God van licht en leven in Jezus 
is de dood overwonnen 
in die kracht mogen wij staan

 
terug