Ochtendgebed Ochtendgebed
 
Vind je het moeilijk om in 't geloof staande te blijven?
Probeer het dan eens op je knieën!!
Het ochtendgebed is - na de zomerstop - vanaf woensdag 24 augustus  weer iedere week in de kerkzaal!
Doe jij, doet u mee?
‘God zoekt mensen die Hem aanbidden’! Iedere woensdag van 09.00 – 09.30 uur!


Met de naam ‘Ochtendgebed’ willen we uitdrukken dat we iedere week een soort van korte, vaste liturgie volgen. Met ruimte voor stilte, een korte Bijbellezing, samen zingen en met vaste (uitgeschreven) teksten.
Ook is er een moment dat we samen gaan bidden We doen dat voor de wereld, voor Veenendaal, voor de kerk en voor onszelf. Uitdrukkelijk zeggen we erbij: dat dat samen bidden én hardop gebeurt, én in de stilte van ons eigen hart.
In gebed richten we ons immers op de Here onze God.
In dat besef is duidelijk dat éne vorm uitdrukkelijk niet beter is dan het ander.

De liturgie die we wekelijks volgen kun je van de stapel pakken als je er bent.
 
Doet u, doe jij een keer mee?

Om -voor óók de Open Hof: geloof, hoop en liefde?
Om zegen ook – dat we tot zegen mogen zijn?
Om fijngevoeligheid, ‘om te onderscheiden waar het op aankomt’?. 
 
“Ook als de wereld donker ziet:
De Heer is in ons midden!
de duisternis verbergt Hem niet;
Hij hoort de kinderen bidden.”
Lied 258:2 (Liedboek)
 


Meer weten? Stuur een mail naar ds. John Boogaard via ds.jboogaard@pkn-veenendaal.nl
of naar Albert van Laar via a.laar@compaqnet.nl

 
terug