Aanvulling op de weekinfo over de STARTZONDAG

Beste lezers,

Graag vragen we hierbij - aanvullend op de weekinfo die u gisteren heeft ontvangen - nog even wat extra aandacht voor de Startzondag die we met elkaar mogen houden op zondag 18 september!

Het thema is 'Omzien naar elkaar'.

Klik op deze link om de Startzondaginformatie te openen

Een hartelijke groet,
mede namens de Commissie Startzondag
Werkgroep Weekinfo De Open Hof