Kind van de Zondag Kind van de Zondag


Alle kinderen van 4 tot 12 jaar in Wijkgemeente De Open Hof mogen "Kind van de Zondag" zijn. Om iedereen aan de beurt te kunnen laten komen, maken we een planning. Je kunt je hiervoor opgeven.


Wat moet je doen?
Uiteraard moet je zorgen dat je op tijd in de kerk bent, uiterlijk een kwartier voordat de dienst begint, maar liever een half uur. Je krijgt een koord met je naam erop omgehangen, zodat iedereen kan zien hoe je heet en dat jij het kind van die zondag bent.

Als de mensen binnenkomen mag je samen met de diakenen de Zondagsbrieven uitdelen en iedereen een fijne dienst wensen. Dan ga je gewoon gezellig bij je ouders zitten totdat de dominee je samen met alle andere kinderen in de kerk naar voren roept. Jij mag dan het licht van de paaskaars meenemen in een klein lantaarntje en voorop lopen naar de nevendienstruimte. Bij terugkomst in de kerkzaal mag je meehelpen met collecteren. Bij bijzondere gelegenheden (Pasen, Kerst en dergelijke) mag je soms iets voorlezen of opzeggen voorin de kerk.

Als je vragen hebt of als je ook wel eens Kind van de Zondag wilt zijn? Meld je dan aan bij Marion Ramaker (marionramaker@gmail.com).
 
terug