Kindernevendienst Kindernevendienst
Algemene informatie kindernevendienst

Voor de kinderen in de basisschoolleeftijd is er iedere zondag kindernevendienst. We werken met de methode Bijbel Basics (van het NBG).

Als het mogelijk is, werken we met twee groepen: één groep voor de kinderen van groep 1 t/m 4 en één groep voor de kinderen van groep 5 t/m 8.

Tijdens de kindernevendienst zijn de kinderen in een eigen ruimte die praktisch is ingericht en ruim genoeg. Elke leeftijdsgroep heeft eigen spullen, die in een kast staan die af te sluiten is.

De kinderen zijn voorafgaand en na de kindernevendienst in de kerkzaal bij de dienst aanwezig. Het gedeelte voorafgaand aan de knd is (deels) kindvriendelijk. Bij terugkomst in de kerkzaal (na het lange gebed) vindt eerst de collecte plaats, zodat ouders en kinderen zachtjes kunnen praten over de zojuist beleefde knd.

De kindernevendienstbijeenkomsten hebben vaste onderdelen volgens een vaste structuur, die bij alle leiding bekend is. Er is ruimte om hiervan af te wijken indien gewenst. Zo beginnen we met gebed, wordt er in ieder geval een Bijbelverhaal verteld of voorgelezen en is er een verwerking.

Elke week is er een Kind van de Zondag. Dit kind mag helpen met liturgieën uitdelen, een kaarsje aansteken en eventueel ook helpen met andere zaken zoals collecteren. Zo worden kinderen al jong betrokken bij het werk in de kerk en voor de gemeente is de zichtbaarheid van het jeugd-/kinderwerk heel waardevol. Kinderen van de Zondag worden vooraf ingepland.

Het team leidinggevenden bestaat uit diverse gemeenteleden met een hart voor kinderen die graag hun geloof doorgeven aan de volgende generatie. Jongeren, ouderen, mannen en vrouwen, iedereen heeft iets unieks gekregen wat hij/zij kan doorgeven aan kinderen. 
Twee oproepen

De leiding is gemotiveerd om er weer elke zondag iets moois van te maken. Om nog beter toegerust te zijn willen we het volgende vragen:
 
  • Stimuleer je (klein)kind(eren) om een keer Kind van de Zondag te zijn. Ze worden dan betrokken bij het werk in de kerk, krijgen bijzondere aandacht en leren daar mee om te gaan in een veilige omgeving. Bovendien is het heel waardevol voor de zichtbaarheid van het jeugd/kinderwerk in de gemeente. We zijn nog voor heel veel zondagen op zoek naar Kinderen van de Zondag! Geef je snel op via onderstaand e-mailadres.

Momenteel zijn wij onderbezet waardoor er op de laatste zondagen van de maand geen Kindernevendienst gegeven kan worden.
 
  • Denk er eens over na of je zelf leiding wilt geven in de kindernevendienst, of dat je misschien iemand kent die het zou willen doen. Er worden geen speciale eisen gesteld aan kindernevendienstleiding; als je een hart voor kinderen hebt is dat voldoende. Niets is zo leuk en leerzaam als een gevarieerde samenstelling van leiding; jongeren, ouderen, mannen en vrouwen, iedereen heeft iets unieks gekregen wat hij/zij kan doorgeven aan kinderen.

Opgeven voor Kind van de Zondag of leidinggeven, alle vragen, opmerkingen, tips en wensen over de kindernevendienst:  Neem contact op met Jacolien van Bruchem via:  kindernevendienst.openhof@pkn-veenendaal.nl

 
terug