Kindernevendienst Kindernevendienst

Voor de kinderen in de basisschoolleeftijd is er iedere zondag kindernevendienst. 
We werken met de methode Bijbel Basics (van het NBG).

Als het mogelijk is, werken we met drie groepen: 1,2,3 en 4,5, (6) en (6),7,8, anders delen we de groep op in tweeen.

Tijdens de kindernevendienst zijn de kinderen in een eigen ruimte die praktisch is ingericht en ruim genoeg. Elke leeftijdsgroep heeft eigen spullen, die in een kast staan die af te sluiten is.

De kinderen zijn voorafgaand en na de kindernevendienst in de kerkzaal bij de dienst aanwezig. Het gedeelte voorafgaand aan de knd is (deels) kindvriendelijk. Bij terugkomst in de kerkzaal (na het lange gebed) vindt eerst de collecte plaats, zodat ouders en kinderen zachtjes kunnen praten over de zojuist beleefde knd.

De kindernevendienstbijeenkomsten hebben vaste onderdelen volgens een vaste structuur, die bij alle leiding bekend is. Er is ruimte om hiervan af te wijken indien gewenst. Zo beginnen we met gebed, wordt er in ieder geval een Bijbelverhaal verteld of voorgelezen en is er een verwerking.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jacolien van Bruchem. De kindernevendienst is bereikbaar via een algemeen mailadres: kindernevendienst.openhof@pkn-veenendaal.nl
 
terug