Kindernevendienst Kindernevendienst
Algemene informatie kindernevendienst

Voor de kinderen in de basisschoolleeftijd is er iedere zondag kindernevendienst. We werken met de methode Bijbel Basics (van het NBG).

Als het mogelijk is, werken we met twee groepen: één groep voor de kinderen van groep 1 t/m 4 en één groep voor de kinderen van groep 5 t/m 8. 

Tijdens de kindernevendienst zijn de kinderen in een eigen ruimte die praktisch is ingericht en ruim genoeg. Elke leeftijdsgroep heeft eigen spullen, die in een af te sluiten kast staan.

De kinderen zijn voorafgaand en na de kindernevendienst in de kerkzaal bij de dienst aanwezig. Het gedeelte voorafgaand aan de kindernevendienst is (deels) kindvriendelijk. Er is een speciaal kindermoment met een kinderlied en een gezellig gesprekje met de predikant. Het lantaarntje wordt aangestoken en gaat mee naar de kindernevendienst. Na het slotgebed (voorafgaand aan het collectemoment) komen de kinderen terug in de kerk. Altijd gezellig als ze enthousiast weer de kerk binnenkomen. Ze laten graag even zien aan de ouders wat ze hebben gemaakt en vertellen waar ze het over hebben gehad bij de kindernevendienst. 

De kindernevendienstbijeenkomsten hebben vaste onderdelen volgens een vaste structuur, die bij alle leiding bekend is. Er is ruimte om hiervan af te wijken indien gewenst. Zo beginnen we met gebed, wordt er in ieder geval een Bijbelverhaal verteld of voorgelezen en is er een verwerking.

Elke week is er een Kind van de Zondag. Dit kind mag helpen met liturgieën uitdelen, een kaarsje aansteken en eventueel ook helpen met andere zaken zoals collecteren bij de uitgang, samen met een ander kind uit de nevendienst. Zo worden kinderen al jong betrokken bij het werk in de kerk en voor de gemeente is de zichtbaarheid van het jeugd-/kinderwerk heel waardevol. Kinderen van de Zondag worden vooraf ingepland.

Het team leidinggevenden bestaat uit diverse gemeenteleden met een hart voor kinderen die graag hun geloof doorgeven aan de volgende generatie. Jongeren, ouderen, mannen en vrouwen, iedereen heeft iets unieks gekregen wat hij/zij kan doorgeven aan kinderen. 

Wil je meer weten? Stuur dan een mailtje naar: kindernevendienst.openhof@pkn-veenendaal.nl
terug