Kinderoppas De Open Hof Kinderoppas De Open Hof

Algemene informatie kinderoppas

Als kinderoppas willen we voor de kinderen een veilige haven zijn. Waar ze zich welkom en fijn voelen en plezier hebben, hier op hun eigen plekje in de kerk. Ze horen erbij, zijn onderdeel van onze gemeente en daar willen wij graag uiting aan geven in de praktijk.  

Alle kinderen zijn welkom!!  De kinderoppas is onderdeel van ‘samen-kerk-zijn’. Als oppasdienst willen we daar graag als volgt in de praktijk uiting aan geven:
 
 • We willen de kinderen een warm welkom geven
  • door de ruimte gezellig en aantrekkelijk te maken
  • met speelged dat al klaar staat
  • met vrijwilligers die de kinderen direct hun warme aandacht geven 
    
 • We willen de kinderen veiligheid en vertrouwen bieden. Dit doen we door structuur aan te brengen door steeds terugkerende elementen te gebruiken zoals
  • het afspelen van peutermuziek
  • een half uur na afvang van de dienst een gezamenlijk eet- en drinkmoment, gezellig aan de lage tafel met kleuterstoeltjes
  • het voorlezen van een boekje
  • een speel- of knutselactiviteit
    
 • We willen op een laagdrempelige manier ook het kerk-zijn terug laten komen door
  • de peutermuziek te laten bestaan uit christelijke liedjes, bijvorbeeld van Elly en Rikkert
  • het samen iets doen, zoals het eten en drinken met daarbij een boekje lezen
  • het interactief voorlezen van een Bijbelverhaal, de kindjes erbij betrekken 
    
 • We laten de activiteiten aansluiten bij de interesses die bij hun leeftijd horen. We bieden ze aan, maar de kinderen worden niet gepusht om mee te doen, de kinderen zijn vrij of ze mee willen doen of niet. 
  • prentenboeken en pop-upboeken (bij voorkeur met een bijbels thema)
  • activiteiten als kleien en kleuren (potlood of wasco)
  • balspelletjes, fietsjes enz.
  • leuk ander speelgoed 
 
 • Het kerk-zijn, deel van de gemeente zijn komt ook tot uiting doordat
  • de ouders de mogelijkheid krijgen om hun kinderen op te halen vóór het einde van de dienst zodat zij ook de zegen meekrijgen aan het eind van de dienst
  • de kinderen van de doopouders worden ook meegenomen naar het doopvont als er een doopdienst is. Zij komen eerst in de oppasdienst en gaan met hun broertje of zusje mee als dat de kerk in wordt gedragen.
Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar:  kinderoppas.openhof@pkn-veenendaal.nl 
terug