Kerst/Adventstijd 2019 Kerst/Adventstijd 2019
Toelichting bij het houten frame

Het houten frame geeft de letter bét weer. Dat is de tweede letter uit het Hebreeuwse alfabet. De bét vertelt: je hebt grond onder je voeten, een dak boven je hoofd en een beschermende muur in je rug: je kunt het huis aan de voorkant verlaten en leven en het Licht tegemoet gaan.

 
1e AdventZie, de knoppen komen

       Kijk,
       klein en verborgen
       ontkiemt het Leven
       in een knop,
       het koninkrijk van God
       is nabij.
       Het Licht
       zoekt ons
       wil in ons
       en in het huis van de wereld
       wonen.


2e Advent


Keer je naar het licht.

         In de woestijn
         klinkt een stem
         roept tot ons
         maak de paden recht
         dicht de kloven
         maak kromme wegen recht.
         Dan zal je zien
         de Eeuwige
         die redding brengt.
 


3e Advent


Levend water
 
Het kaf
van het koren scheiden
de bijl leggen
aan de wortel
van het kwaad:
breng goede vruchten
voort,
een nieuw en waardig leven.
Ondergedompeld
in dit heldere
schone water
komt het leven
tot zijn recht.

4e Advent


Vruchtbaar Leven     
        
God wil
bij mensen wonen
klein en kwetsbaar
Elisabet voelt het
Maria ziet het.
Zij huiveren van ontroering
om het Leven
in hun schoot.
Zie,
het Licht
komt het huis
van de wereld binnen.

Kerst


Huis van het Licht
Het huis
van de aarde
en mensen
is gevuld
het Woord
woont
in ons midden
een stralend
helder Licht
schijnt
in de duisternis.

 
terug