Handleiding Kerktijd.nl Handleiding Kerktijd.nl


HANDLEIDING
voor het bijwonen van kerkdiensten in Wijkkerk De Open Hof.

In deze handleiding leggen wij u stap voor stap uit hoe u zich kunt aanmelden op Kerktijd.nl bij Wijkgemeente De Open Hof voor het ontvangen van uitnodigingen per mail, alsmede de stappen nadat een uitnodiging heeft ontvangen.

Kent u mensen die zelf géén email gebruiken, maar ook graag uitgenodigd willen worden om kerkdiensten te bezoeken? Geen enkel probleem! De beheerder van Kerktijd.De Open Hof kan zelf ook deelnemers toevoegen. Als u dan hun gegevens mailt naar kerktijd.openhof@pkn-veenendaal.nl dan komt het helemaal goed.  Daarvoor is nodig:  De naam, het aantal gezinsleden dat gewoonlijk naar de kerk komt (echtparen bijvoorbeeld) en het telefoonnummer. Wanneer zij via het roulatiesysteem uitgenodigd worden, krijgt de beheerder daar een mail van. Vervolgens belt de beheerder de betreffende personen om te vragen of zij die zondag naar de kerk willen komen of niet. 

Kinderen tot 12 jaar en de jongeren van de 12-plus hoeven niet te worden aangemeld!
Zowel de kinderen van de oppasdienst als de kinderen van de kindernevendienst komen niet in de kerkzaal maar gaan direct naar hun eigen ruimte. De 12-plussers rouleren niet mee omdat zij er op twee vaste zondagen zijn. Hun namen worden vermeld op de lijst van de 12-plussers.

Aanmelden 
Met deze link opent u het aanmeldformulier 

Naam:  Uw naam / familienaam

E-mailadres:  
Het e-mailadres waarop u de uitnodigingen wilt ontvangen.

Aantal bezoekers:  Hier vult u in met hoeveel gezinsleden u maximaal de kerkdienst zou kunnen bezoeken. Bezoekt u de kerk altijd met uw partner, dan vult u hier 2 in. Komt u meestal met meerdere gezinsleden, dan vult u dát aantal in. Op de zondag dat u met minder mensen naar de kerk komt, kunt u dit aanpassen via een link in de bevestigingsmail. Dit wordt verderop in de handleiding uitgelegd.

Wachtwoord:  Wanneer u een wachtwoord aanmaakt, kunt u later uw gegevens weer aanpassen als u dit wenst.

Categorieën:  Hier vinkt u de dienst aan (sommige kerken hebben daar nog een middagdienst bij staan).
Daarmee geeft u aan dat u uitnodigingen voor het bijwonen van diensten wilt ontvangen. 

Klik op  [ Aanmelden ]

U krijgt de melding dat er een mail is gestuurd waarin wordt gevraagd uw e-mailadres te verifiëren.

Voor de duidelijkheid:
U bent pas écht ingeschreven als uw e-mail adres is geverifieerd. Dit om spam en ongewenste aanmeldingen te voorkomen.


Verifiëren

Klik op 'Verifieer e-mailadres'

Wanneer u dit heeft gedaan, verschijnt het scherm Kerktijd.nl.waarin uw gegevens vermeld staan. 

Desgewenst kunt u uw gegevens verwijderen of wijzigen. Door op 'Bewerk gegevens' te klikken, kunt uw naam wijzigen en het aantal bezoekers aanpassen.

 Uw wachtwoord kunt u wijzigen door rechtsbovenaan (boven de rode knop 'Verwijder mijn gegevens') op het zwarte driehoekje ► naast uw naam te klikken.

Wanneer u een periode (bijvoorbeeld in vakantietijd) niet wilt worden uitgenodigd, dan logt u in met uw wachtwoord en haalt u het vinkje naast 'Ochtenddienst' weg. Als u weer bij diensten aanwezig wilt zijn, zet u er weer een vinkje bij.
Uitnodigingen
Er worden wekelijks uitnodigingen verstuurd voor het bezoeken van de kerkdiensten. Daarbij wordt uitgegaan van het maximale aantal beschikbare plaatsen. Zoveel plaatsen als er zijn, zoveel gemeenteleden worden er uitgenodigd. In het begin zal waarschijnlijk ieder die zich aanmeld om uitnodigingen te krijgen daadwerkelijk ook een uitnodiging ontvangen. Zodra er meer gemeenteleden op de lijst staan dan er plaatsen zijn, gaat het automatisch rouleersysteem aan het werk.

Als u wordt uitgenodigd, is het de bedoeling dat u binnen 48 uur reageert met 'Ik Kom Wel' of 'Ik Kom Niet' door te klikken op de betreffende knoppen in de uitnodigingsmail. Het kan zijn dat de uitnodiging in uw mail er anders uitziet. In dat geval klikt op of op 'Ik kom wel' of op 'Ik kom niet'


In deze mail kunt u, als u wilt, klikken op de link www.de-open-hof.nl/richtlijnen/. U komt dan rechtstreeks op de website van De Open Hof uit bij de richtlijnen. 

Als u aangeeft dat u komt, krijgt u een bevestigingsmail waarin u aan kunt geven of u met het aantal gezinsleden waarmee u zich heeft geregistreerd komt of dat u met minder personen de dienst bijwoont.

Als u met het aantal personen komt dat in deze mail staat, hoeft u niets meer te doen. Komt u met minder mensen, dan klikt op 'Wijzig' en vult het aantal in waarmee u komt.

NB:  U kunt wel minder mensen opgeven dan in de uitnodiging vermeld staat, maar niet méér! Om die reden geeft u bij uw aanmelding het maximaal aantal personen van uw gezin op! 

Voor iedere melding dat iemand niet komt, gaat er automatisch een uitnodiging naar andere gemeenteleden van de lijst. Ook díe gemeenteleden hebben dan in principe weer 48 uur om te reageren. Waarom 'in principe'?  Er is een uiterste sluitingstijd ingesteld, namelijk vrijdagavond 20.00 uur.  Daarna wordt de lijst met alle kerkbezoekers voor die zondag geprint voor de koster zodat hij de kerkzaal daarop in kan richten.

Het kan zijn dan iemand op vrijdag nog een uitnodiging ontvangt omdat uitgenodigde gemeenteleden hebben afgezegd, maar dan gaat die 48 uur dus niet meer op. Na vrijdagavond 20.00 uur wordt niemand meer toegevoegd aan de lijst. Men is voor een volgende dienst dan weer aan de beurt.
 
terug