zondag 3 december 2023 om 10:00 uur

Eredienst - 1e Advent - Viering H.A.
Voorganger(s): Ds. Rob v.d. Wetering
Ouderling(en): Annemarie de Mooij
Organist: Jan de Wit

Lector: Anneke Veldhuis

Orde van Dienst

Weekinfo

terug