zondag 11 december 2022 om 10:00 uur

Eredienst - 3e Advent - Heilig Avondmaal
Voorganger(s): Ds. Rob van de Wetering
Ouderling(en): Wilma Kloet
Organist: Gerard Rosier

Lector: Yvonne Marijs

Orde van Dienst

Weekinfo

terug