zondag 12 december 2021 om 10:00 uur

Eredienst - 3e Advent
Voorganger(s): Dhr. R. van de Wetering, Veenendaal
Tekst(en): Marcus 9:30-37 en Filippenzen: 2:3-8
Ouderling(en): Job van Hardeveld
Organist: Erik Westerhout

Lector: Dirma van de Wetering

Zondagbrief: zondagsbrief.openhof@pkn-veenendaal.nl

terug