zondag 24 oktober 2021 om 10:00 uur

Eredienst
Voorganger: Ds. J. Meertens, Rhenen
Tekst(en): Handelingen 4:23-37
Ouderling: Erna van der Net
Organist: Erik Westerhout

Lector: Hans van der Voorde

De kinderen lezen: Nehemia 2:1-6 - Nehemia herbouwt de stadsmuren

Zondagbrief: zondagsbrief.openhof@pkn-veenendaal.nl

terug