zondag 1 augustus 2021  om 09:30 uur
Voorganger: Ds. W. Schaap, Veenendaal
Eredienst
Tekst(en): Exodus 32: 7 - 14 en Romeinen 12: 9 - 22
Ouderling: Anke Smid
Organist: Erik Westerhout

Lector: Anke Smid

De kinderen lezen: Daniël 5:5:1-2a, 5-9, 13-18,20, 22, 24-28
Onderwerp: De hand op de muur

Zondagbrief: zondagsbrief.openhof@pkn-veenendaal.nl

terug