Zondag 9 mei 2021  om 09:30 uur
Voorganger: Ds. W.J.J. Koelewijn, Renkum
Eredienst
Tekst(en): Johannes 15: 26 – 16: 11, Handelingen 1: 12-14
Ouderling: Koos de Mooij
Organist: Jan de Wit

Lector: Anke Smid
De kinderen lezen: Efeziërs 6:14-17
Onderwerp: Net als soldaten
Zondagsbrief: zondagsbrief.openhof@pkn-veenendaal.nl

terug