zo 18 okt 2020  om 10:00 uur
Voorganger: Ds. R. van Laar (Rhenen)
Eredienst
Tekst(en): Colossenzen 3: 5-11 NTB en Exodus 32: 1-8
Ouderling: Albert van Laar
Organist: Jan de Wit

Lector: Paul van Veen
Zondagsbrief: Arie van der Sluis

In de kindernevendienst lezen ze Matteüs 25: 31-40. Het onderwerp is "Jezus spreekt recht"

terug