zo 8 mrt 2020  om 10:00 uur
Voorganger: Da. H.B. Graafland
Eredienst
Ouderling: Mevr. A. Veldhuis
Organist: Mevr. S. de Koning

Lector: Dhr. H. van der Voorde
Zondagsbrief: Dhr. A. van der Sluis

n de kindernevendienst lezen ze Matteüs 5:13-16. Het onderwerp is "Bergrede: Laat zien wie je echt bent"

terug