zo 1 mrt 2020  om 10:00 uur
Voorganger: Ds. John Boogaard
Eredienst - start 40-dagentijd
Ouderling: Dhr. A. van Laar
Organist: Mevr. S. de Koning

Lector: Mevr. D. van der Wetering
Zondagsbrief: Dhr. K. Goodijk

In de kindernevendienst lezen ze Matteüs 5:1-12. Het onderwerp is "Bergrede: Het echte geluk"

terug