zo 2 feb 2020  om 10:00 uur
Voorganger: Da. Hilde Graafland
Eredienst
Ouderling: Mevr. A. Veldhuis
Organist: Mevr. S. de Koning

Lector: Mevr. Y. Marijs
Zondagsbrief: Dhr. K. Goodijk

In de kindernevendienst lezen ze Ruth 1 en 2. Het onderwerp is "Ruth en Noömi"

terug