zo 10 nov 2019  om 10:00
Voorganger: Da. H.B. Graafland
Eredienst
Tekst(en)
Ouderling: Dhr. J. Visser
Organist: Dhr. J. v.d. Steen

Lector: Mevr. D. van de Wetering
Zondagsbrief: Dhr. K. Goodijk

In de kindernevendienst lezen ze Romeinen 8: 31-39. Het onderwerp is "God houdt van ons"

terug