Gedachtenisboom Gedachtenisboom
Heeft u hem al zien hangen in de kerk?
De wens vanuit de gemeente - een plek in de kerk waar geboorte en overlijden kunnen worden herdacht - is prachtig vormgegeven in deze ‘gedachtenisboom’.
Er is gekozen voor een lindeboom, een leilinde. Een boom vanuit het idee van de levensboom, verbonden met de Bron en met elkaar.

De kleuren van de boom staan voor groei (groen), levend water (blauw) en licht (wit). 


De linde is van oudsher de boom van onsterflijkheid, hij kan wel 1000 jaar oud worden.

Als leilinde heeft hij een dubbele betekenis: geworteld in de grond wijst hij omhoog én hij draagt met zijn takken, als gemeente kunnen we elkaar dragen. 


Linde betekent bindsel, wat je ook kunt zien als verbinding, verbondenheid. Verbondenheid die bescherming en troost biedt. Heiligenbeelden werden vaak uit lindehout gesneden, men zegt dan ook wel dat lindehout ‘heilig hout’ is.

De bladeren hebben een hartvorm. Zij die overleden zijn, nemen wij mee in ons hart. Bij overlijden komt er een blad in de boom, met de doopnamen en datum van overlijden. Als er een geboorte is , komt er een bloem in de boom met de namen en datum van de geborene.  

We hopen dat deze gedachtenisboom kan bijdragen aan verbinding voor jong en oud. Een plek waar gevierd en gerouwd kan worden, waar omgezien wordt naar elkaar.

 
terug