De zondagse Erediensten De zondagse Erediensten

Al sinds 1974 worden er diensten gehouden in het wijkcentrum ‘Aller Erf’. 
Eerst in de gymzaal en sinds oktober 2013 in onze nieuwe kerkzaal.

Sinds 2019 vormen we samen met voormalig Wijkgemeente Sola Fide onze nieuwe Wijkgemeente De Open Hof.


U wordt bij binnenkomst welkom geheten door onze gastdames en -heren. Met vragen rondom de kerkdienst kunt u bij hen terecht. De orde van dienst ontvangt u van de dienstdoende ambtsdrager en het ‘kind van de zondag’. 

We lezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV21) en zingen o.a. uit het nieuwe liedboek. Er liggen geen liedboeken bij de ingang.  Alles wordt op de beamer geprojecteerd.

Berichten en mededelingen over De Open Hof leest u voor de dienst op de beamer  en staan in de digitale nieuwsbrief (weekinfo), die wekelijks wordt verstuurd naar alle gemeenteleden die zich daarvoor hebben aangemeld. 
terug