De zondagse Erediensten De zondagse Erediensten

Al sinds 1974 worden er diensten gehouden in het wijkcentrum ‘Aller Erf’. Eerst in de gymzaal en sinds oktober 2013 in onze nieuwe kerkzaal.

Sinds 2019 vormen we samen met voormalig Wijkgemeente Sola Fide onze nieuwe Wijkgemeente De Open Hof.


U wordt bij binnenkomst welkom geheten door onze gastdames en -heren. Met vragen rondom de kerkdienst kunt u bij hen terecht. De zondagsbrief met orde van dienst en mededelingen ontvangt u van de dienstdoende ambtsdrager en het ‘kind van de zondag’.

We lezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling en zingen o.a.
uit het nieuwe liedboek. Er liggen geen liedboeken bij de ingang.  Alles wordt op de beamer geprojecteerd.
We lezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling en er wordt o.a. uit het nieuwe liedboek gezongen. Er zijn geen liedboeken aanwezig. Alles wordt in principe op de beamer geprojecteerd.
terug